Voorstellen aan Leefbaarheidsteam voor het Tonselse Veld

In een artikel in ErmeloNieuws.nl van 8 maart 2021 (zie https://tinyurl.com/yceg2gyn) wordt door het Leefbaarheidsteam van de gemeente Ermelo opgeroepen om goede ideeën in te brengen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Een gedeelte uit het artikel:

Wat voor soort ideeën passen allemaal bij een wijkplan?
Dat kan eigenlijk over van alles en nog wat gaan. Dat is nou juist het leuke aan een wijkplan. Het kan gaan over duurzaamheid, over samen meer groen in de buurt of over ontmoetingsplekken. Alle ideeën zijn welkom. Samen kunnen buurtbewoners nadenken over welke acties ze als eerste oppakken en welke eventueel later. Of alles tegelijk: dat bepalen de buurtbewoners zelf. “

Wij roepen iedereen op in het Tonselse Veld om ideeën naar voren te brengen. Misschien wilt u dat rechtstreeks doen, maar het kan ook via de Stichting WRBT. Mail ons dan op info@wrbt.nl

– Voorstellen van de Stichting WRBT

Op basis van de ingebrachte reacties en het overleg binnen het bestuur van de Stichting hebben wij op 22 maart de volgende drie voorstellen gedaan aan het Leefbaarheidsteam:

1. Plaatsen van enkele bankjes in het Tonselse Veld. Wij hebben het dan over bankjes in de bosgebieden en langs de wegen tussen de Eendenparkweg en de Haspel (in de Laman Trip) en in het bosgebied tussen Fazantlaan/Eendenparkweg/Staringlaan. Daarbij ook rekening houdende met rolstoelgebruikers, zodat deze niet op de weg hoeven blijven te staan. Plaatsbepaling in onderling overleg.

2. Het inzaaien van bloemenrijke grasmengsels (meerjarig) in de bermen van de kruisingen in het gebied. Goed voor de vergroting van de biodiversiteit, verfraaiing van het aanzicht en positieve reacties van mens en dier in het gebied en vergelijkbaar met de bloemrijke akkerranden in het weide landschap. Wij denken dan met name aan de kruisingen Eendeparkweg/Strokel, Strokel/Haspel, Haspel/Staringlaan, Haspel/Ganzenveld, Staringlaan/Eendenparkweg en Eendenparkweg/Fazantlaan.

3. Infobordjes bij de entree van de fietsroutes van het Tonselse Veld met informatie over de historie van het gebied (even grof: < 1930 zandverstuiving en heidegebied; 1930 – 1980 eendenfokkerijen met foto’s en achtergronden en > 1980 – heden opkomst recreatieterreinen). Deze bordjes kunnen bv op 3 á 4 plaatsen in het gebied worden geplaatst. Plaatsbepaling in onderling overleg.

NB : Bestuursleden/donateurs van de Stichting kunnen behulpzaam zijn bij het inzaaien van de mengsels/onderhoud en schoonhouden van bankjes en infobordjes/signaleren van gebreken bij het gemeentelijke meldpunt etc.

– Realisatie

Op 21 april 2021 hebben we gesproken met dhr. H.J. Zwart van de gemeente en onze voorstellen toegelicht. Het bleek dat deze naar zijn mening wel te realiseren waren. Op zijn verzoek hebben we vervolgens een voorstel voor plaatsing van de informatiebordjes en de bankjes aangeleverd. Wij wachten nu zijn bericht af wanneer het geraliseerd kan worden.

Dhr. Zwart heeft ook gezorgd voor bloemenrijk zaadmengsel, zodat we dat ter verfraaing in de bermen van een paar kruisingen in het Tonselse Veld kunnen strooien.

 

 

Scroll naar boven