Waar zetten we ons voor in?

Het niet-handhaven bij de pallethandel in Haspelstrook leidt opnieuw tot een handhavingsverzoek. B&W besluit na contrôle tot voornemen tot last onder dwangsom. (bijgewerkt augustus 2020)

Het niet-handhaven bij de pallethandel in Haspelstrook leidt opnieuw tot een handhavingsverzoek. B&W besluit na contrôle tot voornemen tot last onder dwangsom. (bijgewerkt augustus 2020)

Timeline: 12-8-2020: Naar aanleiding van het WRBT handhavingsverzoek m.b.t. de veel te grote palletopslag en niet stellen van brandveiligheidseisen heeft het college van B&W ook geconstateerd dat er meer dan 2x zoveel pallets opgeslagen worden. B&W heeft een voornemen tot last onder dwangsom verstuurd naar de eigenaar van de pallethandel. Deze heeft tot eind augustusVerder lezenHet niet-handhaven bij de pallethandel in Haspelstrook leidt opnieuw tot een handhavingsverzoek. B&W besluit na contrôle tot voornemen tot last onder dwangsom. (bijgewerkt augustus 2020)

Haalbaarheidsonderzoek (Verkenning) naar eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook + beslissing op bezwaar tegen Wob beslissing (bijgewerkt augustus 2020)

Haalbaarheidsonderzoek (Verkenning) naar eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook + beslissing op bezwaar tegen Wob beslissing (bijgewerkt augustus 2020)

Timeline:  LAATSTE NIEUWS: (27-8-2020): De Stichting WRBT heeft op 16 februari 2020 een bezwaar ingediend bij het college van B en W ten aanzien van het Wob besluit omdat het college een aantal Wob-uitzonderingsgronden volgens ons niet goed heeft toegepast. In het besluit is heel veel weggelakt zonder dat beoordeeld kan worden waarom en ofVerder lezenHaalbaarheidsonderzoek (Verkenning) naar eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook + beslissing op bezwaar tegen Wob beslissing (bijgewerkt augustus 2020)

Vervolgaktie van gemeenteraad mede n.a.v. programma Opstandelingen (juli 2020)

Vervolgaktie van gemeenteraad mede n.a.v. programma Opstandelingen (juli 2020)

In het BNNVARA programma Opstandelingen van 2 juli 2020 is aandacht gegeven aan een aantal items die spelen in de gemeente Ermelo en verband houden met de relatie burger en het college van burgemeester en wethouders. Het programma is na te zien op https://www.npostart.nl/opstandelingen/02-07-2020/BV_101398811. Op 3 juli heeft de burgemeester A.A.J. Baars op de uitzendingVerder lezenVervolgaktie van gemeenteraad mede n.a.v. programma Opstandelingen (juli 2020)

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Timeline: (8-7-2020): Omdat de Stichting WRBT het niet eens is met een niet-ontvankelijkheid beslissing van het college van B en W met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de omgevings-vergunning, is op 30-12-2019 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank in Arnhem. Op 7 juli 2020 heeft er een hoorzitting plaatsgehad. Wij wachten het oordeel van deVerder lezenHandhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Op 15 juni 2020 heeft de Stichting WRBT een beroepschrift ingediend bij de rechtbank Gelderland. Het overleg met de wethouder Klappe over de volgens ons verkeerde toepassing van de eigen gemeentelijke regels bij het huisnummerbesluit heeft namelijk helaas niet geleid tot een verandering in de besluitvorming van het college van B en W. In schematischeVerder lezenToekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

College B en W stuurt voor 2e keer (al na 2 jaar!) voornemen tot last onder dwangsom voor deel van illegale opslag pallethandel Haspel.

College B en W stuurt voor 2e keer (al na 2 jaar!) voornemen tot last onder dwangsom voor deel van illegale opslag pallethandel Haspel.

De feiten in chronologie: ♦ Februari 2017: Handhavingsverzoek m.b.t. illegale bouw en illegale opslag pallets bij Pallethandel aan de Haspel. Lees het handhavingsverzoek hier ⇒ en het volledige dossier hier ⇒ ♦ Juli 2017: Het college van B en W zegt toe te gaan handhaven op delen van het terrein. T.a.v. andere delen van hetVerder lezenCollege B en W stuurt voor 2e keer (al na 2 jaar!) voornemen tot last onder dwangsom voor deel van illegale opslag pallethandel Haspel.

Voor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank over de Harderwijkerweg 132. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State (bijgewerkt februari 2020)

Voor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank over de Harderwijkerweg 132. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State  (bijgewerkt februari 2020)

Timeline: (3 februari 2020) Na uitspraak van de Rechtbank Gelderland en vernietiging en herroeping van de gemeentelijke besluiten is eind januari 2020 het college van B en W in beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het overzicht van de (juridische) stappen vindt u hier. Lees voorgeschiedenis in verhalende vorm hieronder.Verder lezenVoor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank over de Harderwijkerweg 132. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State (bijgewerkt februari 2020)

Acties Stichting WRBT in 2019 en 2018

Acties Stichting WRBT in 2019 en 2018

In 2019 heeft het bestuur van de Stichting WRBT zich ingezet en/of is betrokken geweest bij de volgende onderwerpen: Visie op de verkeersveiligheid in het Tonselse Veld en presentatie in de gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Ruimte, lees hier; Realisatie parkeerverbod aan de Fazantlaan, lees hier; Vervolgprocedures n.a.v. het handhavingsverzoek m.b.t. de 4 loodsen van Tomassen aanVerder lezenActies Stichting WRBT in 2019 en 2018