Update Project Vitale Vakantieparken

In april 2024 vond de presentatie van de conceptplannen die gevormd zijn door het project Vitale Vakantieparken (VVP). Op deze avond waren parkeigenaren, bewoners en recreanten aanwezig die hun op- of aanmerkingen konden leveren over de gemaakte plannen. Ook de WRBT, die vanuit een eerder stadium al betrokken was bij de planvorming, was natuurlijk aanwezig. Wat ons betreft liggen er positieve plannen waardoor de natuur en rust in het Tonselse Veld aangesterkt kan worden. Deze plannen zijn hieronder te vinden. Let wel op dat dit conceptplannen betreffen en dat deze dus nog aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn.

Visieschets (concept)

Posters met visie per onderwerp (concept)

Korte- en langetermijnmaatregelen (concept)

Lees hier meer over het gehele dossier VVP.

Scroll naar boven