Uitspraak Rechtbank Gelderland over huisnummering

De rechtbank Gelderland heeft op 22 juli 2021 uitspraak gedaan over de huisnummering van panden aan de Harderwijkerweg. De rechtbank vond ook dat de de Stichting WRBT géén belanghebbende was in deze procedure en heeft zich dus niet inhoudelijk uitgesproken over het al dan niet op een goede manier toepassen van de regelgeving bij de huisnummering van de loodsen. Dat is echt jammer want er is hier volgens ons sprake van het door het college van B & W verkeerd toepassen van het gemeentelijk beleid. Lees het volledige dossier hier.

Scroll naar boven