Waar zetten we ons voor in?

Maximum snelheid op Jacob Catslaan blijft 30 km. Nieuwe college B en W trekt verkeersbesluit in (juli 2018)

Maximum snelheid op Jacob Catslaan blijft 30 km. Nieuwe college B en W trekt verkeersbesluit in (juli 2018)

Door het college van B en W is op 5 oktober 2016 een ontwerp-verkeersbesluit genomen om de maximum snelheid op de Jacob Catslaan te verhogen naar 50 km en de verkeersdrempels die daar nu liggen te verwijderen. Men doet dit om de verkeersdruk op de kruising Harderwijkerweg/Leuvenumseweg (’t Weitje) te verminderen. Het verkeer wordt danVerder lezenMaximum snelheid op Jacob Catslaan blijft 30 km. Nieuwe college B en W trekt verkeersbesluit in (juli 2018)