Waar zetten we ons voor in?

Niet-handhaven bij de pallethandel Haspel. Na 6 jaar (!) zonder vergunning besluiten B&W eindelijk tot een last onder dwangsom en verlenen gedoogvergunning voor opslag van pallets (max 2850 m2) tot uiterlijk 31 maart 2021 (bijgewerkt okt. 2020)

Niet-handhaven bij de pallethandel Haspel. Na 6 jaar (!) zonder vergunning besluiten B&W eindelijk tot een last onder dwangsom en verlenen gedoogvergunning voor opslag van pallets (max 2850 m2) tot uiterlijk 31 maart 2021 (bijgewerkt okt. 2020)

Timeline: 1-10-2020: Naar aanleiding van het WRBT handhavingsverzoek m.b.t. de veel te grote palletopslag en niet stellen van brandveiligheidseisen heeft het college van B&W ook geconstateerd dat er meer dan 2x zoveel pallets opgeslagen worden en geheel in strijd is met het bestemmingsplan. B&W heeft eindelijk een last onder dwangsom verstuurd naar de eigenaar vanVerder lezenNiet-handhaven bij de pallethandel Haspel. Na 6 jaar (!) zonder vergunning besluiten B&W eindelijk tot een last onder dwangsom en verlenen gedoogvergunning voor opslag van pallets (max 2850 m2) tot uiterlijk 31 maart 2021 (bijgewerkt okt. 2020)

College B en W stuurt voor 2e keer (al na 2 jaar!) voornemen tot last onder dwangsom voor deel van illegale opslag pallethandel Haspel.

College B en W stuurt voor 2e keer (al na 2 jaar!) voornemen tot last onder dwangsom voor deel van illegale opslag pallethandel Haspel.

De feiten in chronologie: ♦ Februari 2017: Handhavingsverzoek m.b.t. illegale bouw en illegale opslag pallets bij Pallethandel aan de Haspel. Lees het handhavingsverzoek en het volledige dossier hier ⇒ ♦ Juli 2017: Het college van B en W zegt toe te gaan handhaven op delen van het terrein. T.a.v. andere delen van het terrein weigertVerder lezenCollege B en W stuurt voor 2e keer (al na 2 jaar!) voornemen tot last onder dwangsom voor deel van illegale opslag pallethandel Haspel.

Haalbaarheidsonderzoek (Verkenning) naar eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook + beslissing op bezwaar tegen Wob beslissing (bijgewerkt augustus 2020)

Haalbaarheidsonderzoek (Verkenning) naar eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook + beslissing op bezwaar tegen Wob beslissing (bijgewerkt augustus 2020)

Timeline:  LAATSTE NIEUWS: (27-8-2020): De Stichting WRBT heeft op 16 februari 2020 een bezwaar ingediend bij het college van B en W ten aanzien van het Wob besluit omdat het college een aantal Wob-uitzonderingsgronden volgens ons niet goed heeft toegepast. In het besluit is heel veel weggelakt zonder dat beoordeeld kan worden waarom en ofVerder lezenHaalbaarheidsonderzoek (Verkenning) naar eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook + beslissing op bezwaar tegen Wob beslissing (bijgewerkt augustus 2020)

College van B&W vindt dat Haspelstrook moet worden getransformeerd naar recreatie en andere lichtere functies. Raad van State is het daarmee eens! (november 2018)

College van B&W vindt dat Haspelstrook moet worden getransformeerd naar recreatie en andere lichtere functies. Raad van State is het daarmee eens! (november 2018)

April 2016: Eerste omgevingsvergunningaanvraag Door een ondernemer is voor het perceel Haspel 125 in april 2016 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van stallen. Nagevraagd is wat dit voor stallen zouden moeten worden, gelet op het feit dat er door de provincie Gelderland in 2014 al is aangegeven dat dit gebied in beginsel niet geschiktVerder lezenCollege van B&W vindt dat Haspelstrook moet worden getransformeerd naar recreatie en andere lichtere functies. Raad van State is het daarmee eens! (november 2018)

College B&W gaat niet in op vraag om overleg m.b.t. afsluiting Ganzenveld voor vrachtauto’s en reageert niet op alternatieven en vragen (januari 2018)

College B&W gaat niet in op vraag om overleg m.b.t. afsluiting Ganzenveld voor vrachtauto’s en reageert  niet op alternatieven en vragen (januari 2018)

De gemeente heeft op 5 juli 2017 een ontwerp verkeersbesluit gepubliceerd voor de afsluiting van het Ganzenveld voor vrachtauto’s. Lees hier. Ondanks de nieuwe inrichting van de weg met de bedoeling om het gebruik door vrachtauto’s te ontmoedigen blijkt dat niet te werken. Ook zijn er overlastklachten van omwonenden. De gemeente kiest nu voor hetVerder lezenCollege B&W gaat niet in op vraag om overleg m.b.t. afsluiting Ganzenveld voor vrachtauto’s en reageert niet op alternatieven en vragen (januari 2018)