Waar zetten we ons voor in?

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Timeline: (8-7-2020): Omdat de Stichting WRBT het niet eens is met een niet-ontvankelijkheid beslissing van het college van B en W met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de omgevings-vergunning, is op 30-12-2019 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank in Arnhem. Op 7 juli 2020 heeft er een hoorzitting plaatsgehad. Wij wachten het oordeel van deVerder lezenHandhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Op 15 juni 2020 heeft de Stichting WRBT een beroepschrift ingediend bij de rechtbank Gelderland. Het overleg met de wethouder Klappe over de volgens ons verkeerde toepassing van de eigen gemeentelijke regels bij het huisnummerbesluit heeft namelijk helaas niet geleid tot een verandering in de besluitvorming van het college van B en W. In schematischeVerder lezenToekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Voor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank over de Harderwijkerweg 132. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State (bijgewerkt februari 2020)

Voor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank over de Harderwijkerweg 132. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State  (bijgewerkt februari 2020)

Timeline: (3 februari 2020) Na uitspraak van de Rechtbank Gelderland en vernietiging en herroeping van de gemeentelijke besluiten is eind januari 2020 het college van B en W in beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het overzicht van de (juridische) stappen vindt u hier. Lees voorgeschiedenis in verhalende vorm hieronder.Verder lezenVoor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank over de Harderwijkerweg 132. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State (bijgewerkt februari 2020)