Waar zetten we ons voor in?

Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank. (Bijgewerkt juni 2020)

Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank. (Bijgewerkt juni 2020)

Op 15 juni 2020 heeft de Stichting WRBT een beroepschrift ingediend bij de rechtbank Gelderland. Het overleg met de wethouder Klappe over de volgens ons verkeerde toepassing van de eigen gemeentelijke regels bij het huisnummerbesluit heeft namelijk helaas niet geleid tot een verandering in de gemeentelijke besluitvorming. De voorgeschiedenis en het procesverloop begint hieronder. GaVerder lezenToekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank. (Bijgewerkt juni 2020)

Voor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State (bijgewerkt februari 2020)

Voor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State  (bijgewerkt februari 2020)

Timeline: (3 februari 2020) Na uitspraak Rechtbank en vernietiging en herroeping van besluiten is eind januari 2020 het college van B en W in beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lees voorgeschiedenis hieronder. De voorgeschiedenis 1e aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. slopen en nieuwbouw (23 november 2016): Door de eigenaar aan deVerder lezenVoor de zoveelste keer “een onvolledige motivering” in uitspraak Rechtbank. B en W gaan vervolgens in beroep bij Raad van State (bijgewerkt februari 2020)

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) en vervolg gebeurtenissen (bijgewerkt december 2019)

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) en vervolg gebeurtenissen (bijgewerkt december 2019)

Timeline: (30-12-2019): Omdat de Stichting WRBT het niet eens is met een niet-ontvankelijkheid beslissing van het college van B en W met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de omgevings-vergunning, is op 30-12-2019 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank in Arnhem. Wij wachten het oordeel van de rechter af. Lees de voorgeschiedenis hieronder. De voorgeschiedenis: AanVerder lezenHandhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) en vervolg gebeurtenissen (bijgewerkt december 2019)