Waar zetten we ons voor in?

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Timeline: (8-7-2020): Omdat de Stichting WRBT het niet eens is met een niet-ontvankelijkheid beslissing van het college van B en W met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de omgevings-vergunning, is op 30-12-2019 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank in Arnhem. Op 7 juli 2020 heeft er een hoorzitting plaatsgehad. Wij wachten het oordeel van deVerder lezenHandhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Op 15 juni 2020 heeft de Stichting WRBT een beroepschrift ingediend bij de rechtbank Gelderland. Het overleg met de wethouder Klappe over de volgens ons verkeerde toepassing van de eigen gemeentelijke regels bij het huisnummerbesluit heeft namelijk helaas niet geleid tot een verandering in de besluitvorming van het college van B en W. In schematischeVerder lezenToekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Uitbreiding camping De Haeghehorst in het Natura 2000-bos. College van B en W keurt begraven stobben in de grond goed en geeft vergunning af (januari 2019)

Uitbreiding camping De Haeghehorst in het Natura 2000-bos. College van B en W keurt begraven stobben in de grond goed en geeft vergunning af (januari 2019)

Medio december (2017) werden de bewoners van de Fazantlaan e.o. geïnformeerd door de gemeente dat na 18 december 2017 boswerkzaamheden zouden plaatsvinden ten behoeve van de uitbreiding van camping De Haeghehorst. Even het geheugen opfrissen. Camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan mag aan de achterzijde met 30.000 m2 uitbreiden in het gemeentelijke bos (Natura2000 gebied)Verder lezenUitbreiding camping De Haeghehorst in het Natura 2000-bos. College van B en W keurt begraven stobben in de grond goed en geeft vergunning af (januari 2019)

Nieuw bedrijf aan Eendenparkweg: insectenkwekerij ProtiFarm

Nieuw bedrijf aan Eendenparkweg: insectenkwekerij ProtiFarm

Er staan drie grote (groene) loodsen op het terrein van Tomassen aan de Eendenparkweg tegenover nummer 25 – 27. Deze werden ink 2016 gebruikt voor de opslag van hout/pallets e.d. en hebben toen voor veel overlast van vrachtverkeer gezorgd in het noordelijke stuk van de Eendenparkweg (nummers 1 – 23). Door een handhavingsactie van deVerder lezenNieuw bedrijf aan Eendenparkweg: insectenkwekerij ProtiFarm