Pro forma beroepschrift tegen huisnummeringbesluit

Na een gesprek met de wethouder L. Klappe (14-5-2020) heeft de Stichting WRBT besloten een pro forma beroepschrift in te dienen (om te termijnen veilig te stellen) tegen de beslissing m.b.t. de huisnummering van het college van B en W bij de rechtbank Gelderland in Arnhem. De wethouder heeft toegezegd uiterlijk binnen 4 weken (< 14 juni) intern te (laten) beoordelen of de vergunningverlening juist heeft plaatsgevonden en ons zijn standunt te laten weten. Lees het volledige dossier hier ⇒

Scroll naar boven