Voorgeschiedenis van de Stichting WRBT

Van een groep bezorgde bewoners tot een organisatie die zich voortdurend inzet voor het welzijn van de natuur, bewoners, recreanten en ondernemers van het Tonselse Veld.

In de planvorming rondom het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 kwam de gemeente Ermelo vanuit het niets met het plan om camping De Haeghehorst uit te bereiden en een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen waardoor het verkeer in het Tonselse Veld enorm toe zou nemen. Dit plan kwam voor veel mensen als een complete verrassing en wekte veel verbazing. Uit deze verbazing is de Bewonersgroep Tonselse Veld (BTV) gevormd, waarin een groot aantal bewoners, recreanten en besturen van recreatieparken een samenwerkingsverband zijn aangegaan om zich te weren tegen deze gemeentelijke plannen en op te komen voor de rust en natuur in het Tonselse Veld.

Na een lange periode van het informeren van gemeenteraad en college van B&W, het opstellen van meerdere visiedocumenten, het organiseren van een veel ondertekende petitie en procederen tot aan de Raad van State aan toe, is het bestemmingsplan er alsnog doorgekomen.

Om te voorkomen dat er in de toekomst zomaar plannen gemaakt worden om de natuur en rust in het Tonselse Veld in te perken zonder de bewoners en recreanten hierover te informeren, is de BTV verdergegaan als de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselseveld. Deze stichting is op 14 februari 2017 formeel ingeschreven bij de notaris. Sindsdien spannen wij ons voortdurend in voor de natuur, bewoners, recreanten en ondernemers in het mooiste en groenste gebied van Ermelo.

Op die manier hebben wij ons onder andere ingezet en blijven wij ons inzetten voor meer bestuurlijke aandacht en vergroening via het Project Vitale Vakantieparken, een ordentelijke afhandeling van het hoofdpijndossier Ten Hove en nog veel meer.

Wilt u bijdragen aan onze missie voor een groen en rustig Tonselse Veld? Uw steun wordt zeer op prijs gesteld!

Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld - Logo

Heeft u interesse om bepaalde documenten in te zien of een kopie van te ontvangen, dan is dat altijd mogelijk. Informatie daarover kan worden ingewonnen bij de secretaris van de Stichting.