Samenstelling van het bestuur

De stichting heeft een breed samengesteld onbezoldigd bestuur, zowel ten aanzien van bewoners als van vertegenwoordigers van recreatieparken. Bij de oprichting hebben 3 vertegenwoordigers van recreatieparken en 4 bewoners zitting in het bestuur.

Het bestuur van de Stichting WRBT

Dagelijks bestuur: Bert Groeneveld (voorzitter), Robin Koolmees (secretaris) en Michael van der Ploeg (penningmeester).

Algemene bestuursleden: Harry Jurgens, Marcelle van Elten en Arjan Jansen.

Het bestuur is bereikbaar via info@wrbt.nl.

Op 14 februari 2017 is de stichting bij de notaris formeel opgericht.

Statuten

De statuten van de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld staan hier en de stichting is onder KvK-nummer 68077424 en RSIN nr 857292122 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Het beleidsplan van de Stichting kunt u hier vinden.