Samenstelling van het bestuur

De stichting heeft een breed samengesteld onbezoldigd bestuur, zowel ten aanzien van bewoners als van vertegenwoordigers van recreatieparken. Bij de oprichting hebben 3 vertegenwoordigers van recreatieparken en 3 bewoners zitting in het bestuur.

Het bestuur van de Stichting WRBT

Met ingang van 1-1-2024:

Dagelijks bestuur: Michael van der Ploeg (voorzitter), Sep Jansen (secretaris) en Arjan Jansen (penningmeester).

Algemene bestuursleden: Harry Jurgens en Marcelle van Elten.

Het bestuur is bereikbaar via info@wrbt.nl.

Op 14 februari 2017 is de stichting bij de notaris formeel opgericht.

Statuten

De statuten van de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld staan hier en de stichting is onder KvK-nummer 68077424 en RSIN nr 857292122 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Het beleidsplan van de Stichting kunt u hier vinden.