Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Onze missie & visie

Wij willen als bewoners en recreatie-eigenaren niet stilletjes toekijken en langs de kant toezien op wat men van plan is en wat er allemaal plaatsvindt in ons gebied.

Onze historie

De stichting is een voortzetting van de Bewonersgroep Tonselse Veld die is ontstaan n.a.v. de totstandkoming van het Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014.

Ons bestuur

De stichting heeft een breed samengesteld onbezoldigd bestuur, zowel ten aanzien van bewoners als van vertegenwoordigers van recreatieparken.

Contact

Wilt u met ons contact opnemen of heeft u informatie of vragen, dan kan dat het beste via ons eenvoudige contactformulier.

Contributie

Een stichting kan door middel van contributies/donaties geld ontvangen van mensen die het doel van de stichting ondersteunen.

Ons werk

De stichting heeft zich de afgelopen jaren ingezet en blijft zich inzetten voor en Tonselse Veld waarin natuur en rust de hoofdrol spelen.

Om houvast te hebben ten aanzien van de huidige en toekomstige ontwikkelingen heeft het bestuur een visie gemaakt. Deze visie gaat in op de ruimtelijke – en infrastructurele kaders waarlangs het Tonselse Veld zich (volgens WRBT) in de toekomst zou moeten ontwikkelen.