Ontwerp Omgevingsvisie Ermelo ligt ter inzage. Inspraak is mogelijk tot 31/9/21.

Vanaf begin augustus ligt de ontwerp omgevingsvisie voor de gemeente Ermelo ter inzage. De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies van de gemeente en gaat over de toekomst van onze gemeente. Hierin komt te staan wat we echt belangrijk vinden en welke keuzes we maken voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur en nog veel meer. De omgevingsvisie verbindt deze met elkaar en wordt zo één visie voor heel Ermelo.

De ontwerp-omgevingsvisie Ermelo ligt vanaf woensdag 4 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 september 2021 ter inzage. U leest hier alle achtergrond informatie en op welke manier u kunt inspreken of een zienswijze kunt indienen.

Scroll naar boven