Ontwerp bestemmingsplan Haspelstrook 99 – 129 is openbaar en ligt ter inzage

Op 12 december 2022 heeft het college van B & W in het zgn. “persuurtje” (t.b.v. de media) bekend gemaakt dat zij binnenkort het ontwerp bestemmingsplan Haspelstrook ter visie zullen leggen. Zij hebben kennelijk een persbericht gemaakt en op basis daarvan zijn diverse media artikelen geplaatst.

Zie bv in de Stentor van 13-12-2022 , het Ermelo’s Weekblad van 13-12-2022 en Ermelo van Nu op 14-12-2022.

Op 21 december 2022 zijn de stukken formeel ter inzage gelegd. Uiterlijk 31 januari 2023 kunt u een zienswijze indienen. Vanuit WRBT zullen wij dat ook doen. u treft deze tegen die tijd ook op onze website aan.

Scroll naar boven