Omgevingsvergunning 10 woonzorgappartementen Haspel 123A ligt ter inzage.

Momenteel ligt op het gemeentehuis ook ter inzage de concept omgevingsvergunning m.b.t. 10 woonzorgappartementen aan de Haspel 123A in Ermelo. De inspraaktermijn loopt ook t/m 1 februari as.

Scroll naar boven