Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg? (bijgewerkt januari 2020)

Tot onze verbazing zagen wij dat het college van B en W van Ermelo eind oktober 2019 voor de 4 stallen/loodsen (eigendom van G.J. Tomassen) van de Harderwijkerweg 142 (achter) nieuwe huisnummers had afgegeven maar nu aan de Eendenparkweg nl. de nummers 32 en 34. De reden voor deze nieuwe nummers was “omdat de loodsen/stallen anders niet konden worden aangesloten op de nutsvoorzieningen”. Op onze vraag bij de gemeente wat er mis was met een Harderwijkerweg-nummering, vertelde men dat er geen bestond in de BAG (Basis Administratie Gebouwen), vandaar dat men een Eendenparkwegnummer had verstrekt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Harderwijkerweg-142.jpg

Een heel bijzondere situatie want in 2017 heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw van de 4 loodsen/stallen op Harderwijkerweg 142 (achter) en in augustus 2019 heeft de gemeente het gebruik (tijdelijk) gelegaliseerd van de zelfde loodsen/stallen, maar nu aan de Harderwijkerweg 144.

Deze loodsen zijn al die jaren in gebruik en zijn natuurlijk ook al lang voorzien van nutsvoorzieningen. Wat dan ook de bedoeling is van het aanvragen van een Eendenparkweghuisnummering, is ons onbekend. Wij zijn helemaal geen voorstanders van geven van Eendenparkweg-huisnummers voor die panden die in- en uitritten hebben aan de Harderwijkerweg omdat wij zo min mogelijk bedrijfsmatig verkeer op de Eendenparkweg willen vanwege de scheiding van woon- en recreatieverkeer met het werkverkeer. Het verkeer van de opstallen moet via de Harderwijkerwerweg worden af- en aangevoerd. En dat kán ook want de toe- en afvoerwegen zijn breed genoeg en daar is al een in- en uitgang van oudsher. Voor ons een principieel punt. Vandaar dat wij een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de afgifte van deze huisnummering.

Lees ons bezwaarschrift hier + de aanvullende stukken die wij hebben aangeleverd ten behoeve van de openbare behandeling van het bezwaarschrift op 30 januari as.

Wordt vervolgd….