De gevolgen van de uitbreiding van camping de Haeghehorst in Ermelo

Niemand hield voor mogelijk dat de Raad van State akkoord zou gaan met het reduceren van beschermd natuurgebied op de Veluwe, ten behoeve van de uitbreiding van camping de Haeghehorst in Ermelo.

Toch is die beslissing gemaakt.

Hieronder kunt u bekijken hoe de situatie nu is, en wat er zou moeten gaan veranderen.

Het betreffende natuurgebied

Beschermd natuurgebied

De blauwe lijn geeft aan waar de grens van het beschermde natuurgebied ligt. Het gebied wordt op Europees niveau beschermd door Natura2000 maar de bescherming door het provinciale Gelders Natuur Netwerk-beleid is ten behoeve van de uitbreiding van de camping geschrapt.

Beschermd natuurgebied - Tonselse Veld Ermelo

De nieuwe situatie

De rode lijn geeft aan welk gebied de Haegehorst er (bij benadering) bij krijgt.

Opmerkelijk

– Ook al is het natuurgebied straks omheind door hekken en wordt het gebruikt voor commerciele doeleinden, Natura2000 ziet het gebied nog steeds als beschermd natuurgebied.
– Camping de Haeghehorst krijgt het nieuwe gebied in erfpacht en betaalt ongeveer 270 euro per maand per hectare. Dit is een stuk lager dan de normale prijs voor een dergelijk gebied.

Gevolg: toegangswegen worden afgesloten

Wandelaars vanaf de kant van de Heerlickheijd en de Harderwijkerweg kunnen niet meer op deze manier in de bossen komen.

Indien de Fazantlaan het beginpunt is van uw tocht, kunt u niet meer de directe weg nemen, maar dient u om te lopen/fietsen via het paardenpad.

Dan gaat het dus om deze paden:

Compensatiegebied

Zo verliezen wandelaars en fietsers dus niet alleen de 3,5 hectare (35.000 m2) waar het nieuwe hek van de camping omheen komt te staan. Ook het gebied naast de uitbreiding is niet meer toegankelijk omdat de paden uiteindelijk bij de camping uitkomen.

Maar het verlies voor de wandelaar en fietser is nog groter. Er is namelijk een gebied van 15 ha (150.000 m2) aangewezen als gebied waar de natuur verbeterd moet gaan worden. Dit is reeds beschermd natuurgebied, maar er gaat een ander beheer gevoerd worden ter compensatie voor het verlies aan leefgebied voor bedreigde dieren zoals de Zwarte Specht en de Wespendief. Er worden tevens enkele paden afgesloten. Niet alleen lopen wandelaars hier in de zomer graag; aangezien het heuvelachtig is, is dit gedeelte ideaal voor mountainbikers. Mensen zullen voortaan het paardenpad of een andere omweg moeten vinden. Dus ook het afsluiten van ongeveer 7 hectare bos is een direct gevolg van de uitbreiding van camping de Haeghehorst.

Opmerkelijk

– Zonder enig bewijs dat het compensatiegebied daadwerkelijk zal verbeteren, kan begonnen worden met de uitbreiding van camping de Haeghehorst.
– Het compensatiegebied ligt naast een van de drukste wegen van Ermelo, de Leuvenumseweg. Een fietspad van het knooppuntennetwerk ligt aan een andere zijde van het gebied. Terwijl de bedreigde Wespendief en Zwarte Specht bekend staan gevoelig te zijn voor licht en geluid.
– Het nieuwe beheer in het gebied: paden worden afgesloten, het kappen van de Douglas en een deel van de Amerikaanse Eik waarbij een deel van het hout in het bos achterblijft. Geen dan wel beperkte houtoogst. Actief beheer langs paden en randen, in de rest van het compensatiegebied is er GEEN beheer.
– Het totale bedrag wat camping de Haeghehorst betaalt aan de gemeente voor het gereedmaken en beheren van het compensatiegebied: 133.719,43 euro.

Per saldo raken wandelaars en fietsers dus de volgende gebieden kwijt:

De voorwaarden

De Raad van State heeft enkele voorwaarden gesteld aan de uitbreiding van de Haeghehorst.

  1. Ter compensatie van het verlies aan 3,5 hectare natuurgebied in het Tonselse Veld zijn er twee andere gebieden aangewezen waar de natuur verbeterd moet worden. Eén gebied (ca 4 ha) ligt aan de Flevoweg (N302 ter hoogte van Speuld tegenover het Lageveld). Het agrarische gebied wordt getransformeerd in een stuk grasland/natuur voor vlinders. Het andere gebied (ca 15 ha) ligt aan de Leuvenumseweg in Ermelo schuin links tegenover de Legerplaats Ermelo/ de Muzenhof. In dit gebied worden twee bospaden afgesloten voor het publiek en wordt het bosbeheer zodanig gewijzigd dat de natuur aangepast wordt ten behoeve van de beschermde Zwarte Specht. De werkzaamheden van de uitbreidingen aan de camping de Haeghehorst mogen niet beginnen voordat de natuurverbeteringen zijn gerealiseerd. De kosten hiervoor liggen bij camping de Haegehorst.
  2. Op het nieuwe gedeelte (het uitbreidingsgebied = 3,5 ha) mogen maximaal 70 kampeermiddelen worden geplaatst waarvan er 30 van het huidige terrein komen. Feitelijk wordt de Haeghehorst dus uitgebreid met 40 nieuwe plaatsen.  De rechter heeft bepaald dat de uitbreiding uitsluitend is bedoeld voor recreatie in tenten, tentwagens, kampeerauto's, caravans of mobiele stacaravans. Dus géén recreatiewoningen! Overige bebouwing is niet toegestaan.
  3. In de overeenkomst tussen de gemeente en de Haeghehorst is tevens bepaald dat er eerst omgevingsvergunning(en) moeten worden aangevraagd vóórdat de Haeghehorst kan beginnen met de uitvoering van zijn plannen. Deze dienen te worden gepubliceerd op de gemeentelijke bekendmakingssite, dus iedereen kan vooraf zien wat er staat te gebeuren.

Helpt u ons om er toe te zien dat de Haeghehorst zich aan deze afspraken houdt? Stuur ons een bericht als u informatie voor ons heeft.

Vele vraagtekens

Niemand begrijpt waarom dit moet gebeuren, maar nog onduidelijker is waarom gekozen is voor deze specifieke ligging. Niet alleen worden onnodig veel paden ontoegankelijk gemaakt voor wandelaars, het lijkt voor kampeerders ook niet aantrekkelijk om in een tent te slapen naast een grafheuvel en wakker te worden door geblaf van een trainingsveld voor politiehonden.

Het aantal gedupeerde mensen zou een stuk kleiner zijn als de uitbreiding aan de kant van de Haeghehorst zou zijn gemaakt.

Weet u waarom deze beslissingen zijn gemaakt? Laat het ons weten!

Geef een reactie