Hartekreet bewoners Eendenparkweg voor “Duurzaam veilig wegverkeer” vindt géén gehoor. College B en W negeert verzoek en weigert zelfs overleg (bijgewerkt juni 2020)

Tonselse Veld: Duurzaam Veilig, 30 km en auto-te-gast

Op 22 januari 2019 hebben wij als Stichting onze visie op de verkeersveiligheid gepresenteerd aan de gemeenteraadscommissie Infra van de gemeente Ermelo.

De presentatie en de visie treft u hierbij aan. Wij brengen onze wensen in bij de komende te ontwikkelen Mobiliteitsvisie in de gemeente.

Situatie november 2019

Naar aanleiding van de beeldvormende bespreking van het onderwerp Toeristische infrastructuur in het Tonselse Veld op 13 november 2019 hebben wij de betrokken leden van de gemeenteraad hierover nog een keer schriftelijk geïnformeerd. Vanwege de nauwe samenhang tussen de verbetering van de recreatieve infrastructuur en de duurzaam veilige inrichting van de wegen ligt het voor de hand deze in samenhang te onderzoeken én aan te passen.

Zie hier ook onze oproep aan de gemeenteraad om iets te DOEN aan het aantal verkeerslachtoffers in de wijk.

Aantal ongevallen en gewonden in het Tonselse veld

Op www.via.software staan de geregistreerde ongevallen over de jaren 2014 t/m 2019 (over heel Nederland). Wij hebben de gegevens over de straten in het Tonselse Veld in onderstaand schema weergegeven.

Inzet en steun politieke partijen

Een van de politieke partijen in Ermelo die zich hard maakt voor een veiliger Tonselse Veld is Progressief Ermelo. Raadslid René Arts doet via hun website een oproep. U treft deze hier aan. U wordt van harte uitgenodigd te reageren.

Ook de fractie van het CDA Ermelo heeft op 30 april 2020 vragen gesteld over de verkeersveiligheid in het Tonselse Veld aan het college van B en W van Ermelo. Het gaat hier in het bijzonder om het meest noordelijke stukje van de Eendenparkweg tussen de Harderwijkerweg en de Strokel. Dit is een flessehals en qua verkeersveiligheid een gevaarlijk stukje weg. Lees de vragen hier. Zodra de beantwoording van het college er is zal deze ook hier worden opgenomen.

Op 17 juni 2020 gaf het college antwoord op de vragen van het CDA. Lees deze hier.

Ons commentaar: Deze reactie van het het college van B en W is ongelofelijk. De zorgen van de bewoners van het noordelijke stukje van de Eendenparkweg worden volledig genegeerd. De vragen worden “weggewoven” en zelfs een gesprek met de bewoners, wil het college niet organiseren. Uit de verkeersveiligheidstatistieken blijkt dat op de Eendenparkweg sinds 2014 tot op heden 19 verkeersongevallen hebben plaatsgevonden waarbij ook 5 gewonden zijn gevallen! Voor het college van B en W kennelijk reden om maar NIET met de burgers in gesprek te gaan en te gaan zoeken naar mogelijke oplossingen!

De Stichting WRBT heeft via een twitterbericht aan de gemeenteraad gevraagd om zélf dan maar in gesprek te gaan met de bewoners. Er zit niets anders op. Dit college van B en W vervreemdt zich zelf van haar eigen burgers.