Wens Stichting WRBT: “Duurzaam veilig wegverkeer” in het Tonselse Veld krijgt ook steun van Progressief Ermelo (bijgewerkt november 2019)

Kernwoorden t.a.v. verkeersveiligheid in het Tonselse Veld: Duurzaam veilig verkeer, 30 km en auto-te-gast.

Op 22 januari 2019 hebben wij als Stichting onze visie op de verkeersveiligheid gepresenteerd aan de gemeenteraadscommissie Infra van de gemeente Ermelo.

De presentatie en de visie treft u hierbij aan. Wij brengen onze wensen in bij de komende te ontwikkelen Mobiliteitsvisie in de gemeente.

Situatie november 2019

Naar aanleiding van de beeldvormende bespreking van het onderwerp Toeristische infrastructuur in het Tonselse Veld op 13 november 2019 hebben wij de betrokken leden van de gemeenteraad hierover nog een keer geïnformeerd. Vanwege de nauwe samenhang tussen de verbetering van de recreatieve infrastructuur en de duurzaam veilige inrichting van de wegen ligt het voor de hand deze in samenhang te onderzoeken én aan te passen.

Inzet en steun politieke partij

Een van de politieke partijen in Ermelo die zich hard maakt voor een veiliger Tonselse Veld is Progressief Ermelo. Raadslid René Arts doet via hun website een oproep. U treft deze hier aan. U wordt van harte uitgenodigd te reageren.