Acties Stichting WRBT in 2019 en 2018

In 2019 heeft het bestuur van de Stichting WRBT zich ingezet en/of is betrokken geweest bij de volgende onderwerpen:

 1. Visie op de verkeersveiligheid in het Tonselse Veld en presentatie in de gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Ruimte, lees hier;
 2. Realisatie parkeerverbod aan de Fazantlaan, lees hier;
 3. Vervolgprocedures n.a.v. het handhavingsverzoek m.b.t. de 4 loodsen van Tomassen aan de Harderwijkerweg 144; lees hier;
 4. Vervolgprocedures bij de rechtbank in Arnhem n.a.v. de legalisatie van de opstallen aan de Harderwijkerweg 132 + uitspraak van de rechtbank, lees hier;
 5. Recreatieve Infrastructuur Tonselse Veld, zie Laatste Nieuws op 15-10-2019.
 6. Behandeling beroepprocedure bij Raad van State m.b.t. het handhavingsverzoek strijdige gebruik bij de pallethandel aan de Haspel, lees hier;
 7. Planontwikkeling zorgboerderij aan de Haspel 123A, zie Laatste Nieuws op 10-4-2019;
 8. Digitale enquête van Progressief Ermelo over de verkeersveiligheid en de eventuele max. snelheid van 30 km regiem in het Tonselse Veld, lees hier.
 9. Toekenning huisnummers aan de Eendenparkweg voor panden aan de Harderwijkerweg, lees hier.
 10. Wob-verzoek m.b.t. Haalbaarheidsonderzoek Haspel, lees hier.

De onderwerpen in 2018:

 1. Het handhavingsverzoek m.b.t. het strijdige gebruik van 4 loodsen/stallen van Tomassen aan de Harderwijkerweg 144, lees hier;
 2. De bestemmingsplanontwikkelingen aan de Haspelstrook, lees hier en hier;
 3. De niet-handhaving van illegale en strijdige situaties bij de pallethandel aan de Haspel, lees hier;
 4. Spandoeken in het Tonselse Veld, lees hier;
 5. De maximum snelheid op de Jacob Catslaan, lees hier;
 6. het onderwerp burgerparticipatie met de vraag of de gemeenteraad daar inhoud aan wil geven, of er politieke interesse is om te praten over burgerparticipatie en tekstvoorstellen voor het onderhandelings-akkoord naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Zie voor een chronologisch overzicht van al onze activiteiten en bemoeienissen het LAATSTE NIEUWS.