Waar zetten we ons voor in?

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)

Timeline: (8-7-2020): Omdat de Stichting WRBT het niet eens is met een niet-ontvankelijkheid beslissing van het college van B en W met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de omgevings-vergunning, is op 30-12-2019 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank in Arnhem. Op 7 juli 2020 heeft er een hoorzitting plaatsgehad. Wij wachten het oordeel van deVerder lezenHandhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) maar eerst oordeel rechter over niet ontvankelijkheid (bijgewerkt juli 2020)