Waar zetten we ons voor in?

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) en vervolg gebeurtenissen (bijgewerkt december 2019)

Handhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) en vervolg gebeurtenissen (bijgewerkt december 2019)

Timeline: (30-12-2019): Omdat de Stichting WRBT het niet eens is met een niet-ontvankelijkheid beslissing van het college van B en W met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de omgevings-vergunning, is op 30-12-2019 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank in Arnhem. Wij wachten het oordeel van de rechter af. Lees de voorgeschiedenis hieronder. De voorgeschiedenis: AanVerder lezenHandhavingsverzoek m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg 144 (Tomassen) en vervolg gebeurtenissen (bijgewerkt december 2019)