Nieuw bestemmingsplan voor betere ruimtelijke kwaliteit Haspelstrook

Het college van B & W heeft een zgn. PID (Project Initiatie Document) + Informatiememo gemaakt voor het gebied aan de Haspel tussen de nr’s 99 – 129.  Dat is het startdocument voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. Kijk voor de recente historie van het maken van het bestemmingsplan in dat gebied hier. Het PID is een nieuw startpunt.

Scroll naar boven