Natuurbegraven in Ermelo?

Door de fractie van Burgerbelangen Ermelo is op 12 september 2020 een initiatiefvoorstel Natuurbegraven ingediend bij de gemeenteraad van Ermelo.
In dat initiatiefvoorstel wordt uit de doeken gedaan waarom en waar men goede kansen ziet om dit natuurbegraven te realiseren. Men denkt daarbij aan het gebied ten zuidoosten van de Haspel in het Natura2000 gebied grenzend aan de gemeente Harderwijk. Lees meer ⇒

Scroll naar boven