Media bericht: Gemeentelijk persbericht over plan van aanpak Recreatieve infrastructuur Tonselse Veld

De gemeente heeft een persbericht afgegeven dat B en W op 8 oktober jl. het plan van aanpak voor het verbeteren van de recreatieve infrastructuur in het Tonselse Veld heeft vastgesteld. Zij vraagt de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vrij te geven om het plan verder uit te werken. Het plan verbetert de verkeersveiligheid en recreatieve infrastructuur in Strokel en Tonsel en zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het recreatieve gebied. Lees het plan van aanpak hier ⇒

Scroll naar boven