Laatste ontwikkelingen en nieuws

15-9-2020: De gemeente heeft een enquete gemaakt waarin de bewoners hun mening kunnen geven over verkeer en vervoer in Ermelo. Alle bewoners in het Tonselse Veld worden van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. U vindt de enquete hier ⇒

3-9-2020: De gemeenteraad geeft een verklaring af m.b.t. het bestuurskrachtonderzoek. Lees het dossier en het persbericht hier ⇒

12-8-2020: Naar aanleiding van het WRBT handhavingsverzoek m.b.t. de veel te grote palletopslag en niet stellen van brandveiligheidseisen bij de pallethandel aan de Haspel heeft het college van B&W ook geconstateerd dat er meer dan 2x zoveel pallets opgeslagen worden. B&W heeft een voornemen tot last onder dwangsom verstuurd naar de eigenaar van de pallethandel. Deze heeft tot eind augustus de tijd om te reageren, daarna neemt B&W een definitief besluit. Lees het volledige dossier hier ⇒

7-8-2020: Het college heeft een besluit genomen naar aanleiding van het Wob-bezwaarschrift  m.b.t. het Haalbaarheidsonderzoek.  Lees het besluit en het dossier hier ⇒

22-7-2020: Mede naar aanleiding van het programma Opstandelingen heeft de gemeenteraad vandaag een persbericht doen uitgaan. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurskracht van Ermelo. Lees het dossier en het persbericht hier ⇒

10-7-2020: Samen met de Stichting Doeh hebben we een reactie geschreven op de reactie van de burgemeester over het BNNVARA programma Opstandelingen. Lees achtergronden en reactie hier ⇒

18-6-2020: Op 17-6-2020 werden de schriftelijke vragen van het CDA over de verkeersveiligheid op het noordelijke stukje van de Eendenparkweg aan het college van B en W beantwoord, zie ook hieronder op 14 mei 2020. Lees de beantwoording van het collge hier ⇒ en het WRBT dossier over duurzaam veilig verkeer in het Tonselseveld hier ⇒.

16-6-2020: De Stichting WRBT heeft n.a.v. het collegebesluit m.b.t. de huisnummering Eendenparkweg 32 en 34 een beroepschrift ingediend bij de rechtbank Gelderland. Het overleg met de wethouder Klappe over de volgens ons verkeerde toepassing van de eigen gemeentelijke regels bij het huisnummerbesluit heeft namelijk helaas niet geleid tot een verandering in de gemeentelijke besluitvorming. Zie ook hieronder onder 15-5-2020 en lees het dossier hier ⇒

11-6-2020: De Stichting WRBT heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het college van B en W omdat er structureel veel te veel pallets staan opgeslagen op het opslagterrein oostelijk van Haspel 101 + dat het college géén expliciet gedoogbesluit heeft genomen met de voorwaarden en brandveiligheidseisen van de opslag. Met de toenemende droogte is het een potentieel gevaarlijke situatie vlakbij Natura2000! Lees het artikel van 17-6-2020 in de Stentor hier en het volledige WRBT dossier hier ⇒

15 mei 2020: Na een gesprek met de wethouder L. Klappe (14-5-2020) heeft de Stichting WRBT besloten een pro forma beroepschrift in te dienen (om te termijnen veilig te stellen) tegen de beslissing m.b.t. de huisnummering van het college van B en W bij de rechtbank Gelderland in Arnhem. De wethouder heeft toegezegd uiterlijk binnen 4 weken (< 14 juni) intern te (laten) beoordelen of de vergunningverlening juist heeft plaatsgevonden en ons zijn standunt te laten weten. Lees het volledige dossier hier ⇒

14 mei 2020: Het college van B en W heeft de schriftelijke vragen van het CDA over de stand van zaken van de ontwikkelingen in de Haspelstrook (zie hieronder op 3 april 2020) beantwoord. Lees de beantwoording hier ⇒

30 april 2020: De fractie van het CDA Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de verkeersproblematiek op het noordelijke stuk van de Eendenparkweg (tussen Harderwijkerweg en de Strokel). Lees hier de CDA-vragen en de WRBT-visie op de verkeerssituatie in het Tonselse veld hier ⇒.

26 april 2020: In verband met de beslissing op het bezwaarschrift op de huisnummering (zie hieronder op 20-4) hebben we een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijk wethouder L. Klappe. Dit in verband met de eventueel mogelijke vervolgstappen.

20 april 2020: Op 9 april 2020 heeft het college van B & W besloten het WRBT bezwaarschrift met betrekking tot de huisnummering aan de Eendenparkweg niet-ontvankelijk te verklaren. Zij vinden (op advies van de bezwaarschriftencommissie) dat de algemene en collectieve belangen die door de Stichting WRBT worden behartigd, geen raakvlakken heeft met de administratieve beslissing rondom de huisnummering. Lees hier het volledige WRBT dossier.

3 april 2020: De fractie van het CDA Ermelo stelt vragen aan het college van B en W in verband met de stand van zaken met betrekking tot het Haalbaarheidsonderzoek naar een eventuele verplaatsing van bedrijven in de Haspelstrook. Lees het WRBT dossier over het Haalbaarheidsonderzoek en de vragen van het CDA Ermelo hier ⇒

23 maart 2020: In verband met de Corona maatregelen gaat het wijk werkbezoek van het college van B en W op 28 april NIET door. Als bekend wordt wanneer dat wél het geval is, laten we dat uiteraard weten.

10 maart 2020: Op de site van de gemeente Ermelo staat het aanmeldingsformulier voor het wijk werkbezoek van het college van B en W op 28 april as. Via dit formulier kunt u ook uw verbeterpunten aangeven voor het Tonselse Veld. Deze verbeterpunten worden gebruikt als input voor de wijkschouw. Maak er gebruik van!

27 februari 2020: Het wijkwerkbezoek van het college van B en W aan het Tonselse Veld is verschoven van 24 maart naar 28 april as. en wordt gehouden in Triade Sportcentrum, Amanietlaan 9 van 19:30- 21:00 uur. De wijkschouw van 4 maart is ook verschoven. Het is ons nog niet bekend welke datum dat zal worden. Lees hier ⇒

24 februari 2020: Op de website van via.software (www.via.software) staan de geregistreerde ongevallencijfers over heel Nederland. We konden hier mooi die van het Tonselse veld uithalen. Het bleek dat er 48 ongevallen hadden plaatsgevonden gedurende de jaren 2014 – 2019. Een reden te meer voor een verkeersveilige wijk! Lees het WRBT dossier hier ⇒

17 februari 2020: De fractie van Progressief Ermelo stelt schriftelijke vragen aan het college van B en W met betrekking tot de nieuwe huisnummering aan Eendenparkweg 32 en 34. Lees de vragen van PE hier ⇒ en het WRBT-dossier hier ⇒.

16 februari 2020: De Stichting WRBT heeft een bezwaarschrift ingediend ten aanzien van het Wob besluit met betrekking tot het Haalbaarheidsonderzoek Haspelstrook van het college van B en W. Lees het waarom én het WRBT dossier hier ⇒

8 februari 2020: Op 24 maart as. komt het college van B en W in het kader van hun wijkbezoeken ook naar het Tonselse Veld. De lokatie is nog niet bekend, maar zodra wij dat weten publiceren wij dat. Wij willen u bij deze al van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn.

Het college gaat in gesprek met bewoners over de leefbaarheid in de wijk, wat kan beter en wat moet worden aangepakt. In alle brievenbussen in de wijk stoppen wij binnenkort een A4 met nadere toelichting. U vindt deze brief alvast hier.

Vermoedelijk zullen er gesprekstafels worden gemaakt met de onderwerpen: Wonen, Verkeer, Vitale vakantieparken/Recreatie, Ontmoeten/Verbinden.

Geef uw mening over de wijk (b.v. op basis van bovenstaande onderwerpen) en de verbeterpunten vóór 4 maart as. aan het leefbaarheidsteam van de gemeente Ermelo (info@leefbaarheidsteam.nl). Als je je reactie liever via ons wilt laten lopen kan dat natuurlijk ook op ons mailadres info@wrbt.nl. Zonodig houden wij jouw emailadres vertrouwelijk.

4 februari 2020: Het college B en W stuurt voor 2e keer (na 2 jaar!) voornemen tot last onder dwangsom voor deel van illegale opslag pallethandel Haspel. Lees het dossier hier ⇒

28 januari 2020: De Stichting WRBT heeft op 22 januari 2020 een aantal stukken ontvangen naar aanleiding van het Wob verzoek met betrekking tot het Haalbaarheidsonderzoek eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook. Lees het hoe en waarom, de stukken en ons eerste commentaar. Lees meer ⇒

16 januari 2020:  Een korte weergave van alle acties en bemoeienissen van de Stichting WRBT in 2019 en 2018. Zie het overzicht hier ⇒

4 januari 2020: Het college van B en W komt de afspraak niet na om uiterlijk 2 januari op ons Wob-verzoek te reageren. Wij hebben daarom een ingebrekestelling verstuurd en geven het college nog een kans om binnen 14 dagen te reageren en leggen de zaak anders voor aan de bestuursrechter in Arnhem. Lees het dossier hier ⇒.

30-12-2019: Omdat de Stichting WRBT het niet eens is met een niet-ontvankelijkheid beslissing van het college van B en W m.b.t. het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning Harderwijkerweg 144 (stallen Tomassen), is op 30-12-2019 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank in Arnhem. Wij wachten het oordeel van de rechter af en lees het dossier hier ⇒

20-12-2019: Alweer “een onvolledige motivering” met als gevolg een vernietiging en herroeping van besluiten. Rechtbank in Arnhem doet uitspraak m.b.t. beroepsprocedure Harderwijkerweg 132. Lees het volledige dossier en de uitspraak hier ⇒.

12-12-2019: De provincie Gelderland gaat groot onderhoud en verkeersveiligheidsverbeteringen plegen op de N303 tussen Ermelo en Harderwijk. Er is een inloopavond op 16 december 2019 in de Heerlijckheid van Ermelo waar de plannen worden gepresenteerd. Een ieder is van harte welkom. Zie de uitnodiging en de plannen hier.

11-12-2019: Progressief Ermelo heeft begin december een digitale enquête gemaakt waarin een ieder zijn reactie kan geven op de verkeersveiligheid in het Tonselse Veld. U kunt daar uw mening geven. Dit wordt vervolgens door PE weer meegenomen bij de ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie Ermelo. Daarom: reageer vooral en lees meer hier.

5-11-2019: Rechtbank Arnhem heeft op 1 november jl. besloten dat het college van B en W Ermelo te laat heeft gereageerd op tussenuitspraak rechtbank m.b.t. beroepsprocedure Harderwijkerweg 132. Rechtbank doet < 6 weken uitspraak. Lees het dossier hier ⇒

28-10-2019: De gemeente heeft (op 24-10-2019) een persbericht uitgegeven m.b.t. de mogelijke verplaatsing van bedrijvigheid in de Haspelstrook. Lees het persbericht hier ⇒

25-10-2019: Het college van B en W heeft in opdracht van de Raad van State een nieuwe beslissing genomen ten aanzien van de handhaving van de illegale situaties bij de pallethandel aan de Haspel. Lees meer ⇒

15-10-2019: De gemeente heeft een persbericht afgegeven dat B en W op 8 oktober jl. het plan van aanpak voor het verbeteren van de recreatieve infrastructuur in het Tonselse Veld heeft vastgesteld. Zij vraagt de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vrij te geven om het plan verder uit te werken. Het plan verbetert de verkeersveiligheid en recreatieve infrastructuur in Strokel en Tonsel en zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het recreatieve gebied. Lees het plan van aanpak hier ⇒ 

14-10-2019: Op 16 oktober 2019 om 19:45 uur wordt een informatieavond gehouden over de stand van zaken m.b.t. de planontwikkelingen aan de Haspel 123A  (zorggebouw). Interesse? U bent van harte welkom! Bijgaand de uitnodiging.

10-10-2019: Al geruime tijd (enige maanden) wordt in het Tonselse Veld het Ermelo’s Weekblad en Het Kontakt Ermelo niet meer huis aan huis bezorgd. Hoewel bekend is dat uiteraard de digitale versies wel beschikbaar zijn, zijn er toch heel veel mensen die de krant graag in papieren vorm willen lezen. Bij navraag zegt men ons dat het moeilijk is om bezorgers te vinden voor de kranten en dat aangeraden wordt om de de kranten op te halen op speciale ophaalpunten of digitaal te lezen.

4-10-2019: Op 24 maart 2020 komt het college van B en W in het kader van hun werkbezoeken naar de Ermelose wijken ook in Tonsel. Daaraan voorafgaand is een zogenaamde wijkschouw waarbij vertegenwoordigers van de gemeente met de fiets door de wijk gaan. Daarvoor kunnen verbeterpunten  worden gemeld. De stichting WRBT gaat dat uiteraard met de bewoners voorbereiden. In december/januari hoort u daar meer over. Schrijf vast de dingen op die u te binnen schieten!

18-9-2019: Je schoenen vallen er bij uit! Lees hoe het college van B en W omgaat met de vervolgprocedures n.a.v. het handhavingsverzoek m.b.t. het illegale gebruik van de loodsen aan de Harderwijkerweg 144 door Lisuda Vastgoed BV (G.J. Tomassen). Lees meer ⇒

17-9-2019: Uit berichten van de rechtbank blijkt dat het college van B en W opvallend genoeg niet gereageerd heeft op de tussenuitspraak en de vragen van de rechtbank Arnhem met betrekking tot de lopende procedure Harderwijkerweg 132. De rechtbank zal nu binnenkort uitspraak doen. Lees meer ⇒

2-8-2019: Tussenuitspraak van de rechtbank Gelderland m.b.t. legalisering bedrijf Harderwijkerweg 132. B en W moet wegens motiveringsgebrek nieuw besluit nemen en daarbij betrekken het feitelijk gebruik van andere percelen aan de Harderwijkerweg. Lees meer ⇒

21-7-2019: Hoeveel verkeerslachtoffers moeten er nog onnodig vallen in het Tonselse Veld? Oproep aan gemeenteraad en college van B en W om nu veiligheidsmaatregelen te nemen. Lees meer ⇒

17-7-2019: Raad van State doet uitspraak in handhavingszaak pallethandel Haspel: voor de 3e keer wéér onzorgvuldige besluitvorming van college van B en W. Lees meer ⇒

7-7-2019: Op 24 juli as. dient bij de rechtbank Arnhem de zaak m.b.t. de legalisering van het gebruik van de opstallen aan de Harderwijkerweg 132. Lees meer ⇒

6-7-2019:  Eind mei zijn twee bezwaarschriften ingediend bij de gemeente m.b.t. het illegale gebruik van de loodsen aan de Harderwijkerweg 144 door Lisuda Vastgoed BV (G.J. Tomassen). Lees meer ⇒

18-6-2019:  Het parkeerverbod aan de Fazantlaan is feitelijk gerealiseerd. Zie foto’s ⇒

24-5-2019:  Op 28 mei 2019 dient het beroep in de handhavingszaak aan de Haspel. Lees meer ⇒

14-4-2019: Het college van B en W wijst handhavingsverzoek toe m.b.t. illegaal gebruik loodsen Harderwijkerweg / Eendenparkweg door Lisuda Vastgoed BV (terrein van G.J. Tomassen) en legt 2 lasten onder dwangsom op. Lees meer ⇒

10-4-2019: Op 15 april as. wordt een informatieavond gehouden over de plannen voor de nieuwbouw van een zorggebouw met 10 zorgappartementen op de lokatie Haspel 123A.  Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom. De Stichting WRBT is in een eerder stadium geïnformeerd. De Stichting heeft zich positief uitgesproken over de planvorming en wacht met belangstelling de uitwerking van de plannen af.

7-4-2019: Op 3 april jl. heeft het college van B en W een besluit genomen m.b.t. de zienswijzen die zijn ingebracht n.a.v. het ontwerp verkeersbesluit Parkeerverbod Fazantlaan. Lees meer ⇒

14-2-2019: In een gesprek met de wethouders Klappe en De Haan is de stand van zaken besproken m.b.t. tot enkele actuele onderwerpen voor de Stichting zoals: de stand van zaken met het Haalbaarheidsonderzoek mogelijke verplaatsing bedrijven Haspel, het te ontwikkelen bestemmingsplan Haspelstrook, de regionale werklocatie ontwikkelingen aan de Harderwijkerweg, de stand van zaken beleid Vitale Vakantieparken t.b.v. het Tonselse Veld, het handhavingsverzoek Tomassen en de mening van de Stichting m.b.t. de op te stellen nieuwe gemeentelijke Mobiliteitsvisie. Indien daarover concrete vervolgakties of -stappen zijn te melden zullen deze worden vermeld bij die onderwerpen op de website.

7-2-2019: Op initiatief van 2 gemeenteambtenaren heeft een delegatie van de Stichting  gesproken over het verbeteren van recreatieve fiets- en wandelroutes in het Tonselse Veld.

22-1-2019: Stichting WRBT presenteert verkeerveiligheidsvisie voor Tonselse Veld aan en in de gemeenteraadscommissie Infra. Lees de presentatie en de visie. Ons doel is deze visie mee te nemen in de te maken gemeentelijke mobiliteitsvisie.

7-1-2019: De Nieuwsbrief van januari 2019 is verzonden naar alle gemeenteraadsleden en de leden van het college van B en W van Ermelo. Lees meer ⇒

28-12-2018: Legalisering bedrijf Harderwijkerweg 132 voorbode nieuw bedrijventerrein in Tonselse Veld? Een voorbeeld van hoe in Ermelo in een zaak die voorgelegd is aan de rechter, bestuurlijke besluitvorming achteraf wordt “geconstrueerd”. Integer? Lees meer ⇒

19-12-2018:  De Stichting WRBT heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente m.b.t. strijdige gebruik van loodsen bij Tomassen Duck-To BV aan de Harderwijkerweg. Lees meer ⇒

4-12-2018: Parkeren langs Fazantlaan? College van B en W maakt ontwerp verkeersbesluit. WRBT heeft een zienswijze ingediend. Lees meer ⇒

28-11-2018: Het college van B&W vindt dat Haspelstrook moet worden getransformeerd naar recreatie en andere lichtere functies. Raad van State is het daarmee eens! Dat blijkt uit een uitspraak van de RvS van 28-11-2018. Lees meer ⇒

31-10-2018: Het college van B en W heeft een nieuwe beslissing genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem over de al jarenlange illegale situatie bij de pallethandel aan de Haspel. Zij doet nog steeds NIETS. Maar nu in afwachting van de resultaten van het Haalbaarheidsonderzoek naar een eventuele verplaatsing. Lees meer >

28-10-2018: Is het allemaal zo ingewikkeld en complex in de Haspelstrook? Een beschouwing ten aanzien van de vraag of het niet allemaal heel eenvoudig is. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Lees meer >

25-10-2018: Het college van B en W heeft, nu het parkeerterrein voor De Haeghehorst is gerealiseerd, een ontwerp verkeersbesluit gepubliceerd m.b.t. een parkeerverbod aan de Fazantlaan. Lees meer >

17-10-2018: Het college B en W handhaaft, ondanks toezegging, na 15 maanden nog steeds NIET bij pallethandel aan de Haspel. Lees meer >

27-9-2018: Het college van B en W trekt pro forma hoger beroep bij Raad van State in tegen de uitspraak rechtbank Arnhem m.b.t. handhavingsverzoek Pallethandel Haspel. Lees meer >

14 september 2018: 2 bewoners uit het Tonselse Veld zijn tegen het besluit van het college van B en W van 2 juli jl. m.b.t. de vergunningverlening Harderwijkerweg 132, in beroep gegaan bij de rechtbank in Arnhem. Lees meer over de voorgeschiedenis >.

11 september 2019: De 2e aanvraag omgevingsvergunning voor een  pluimveebedrijf annex paardenhouderij aan de Haspel 125 is op 21 augustus 2018 door het college van B en W i.v.m. het niet volledig aanleveren van stukken/beantwoorden van vragen, buiten behandeling gesteld. Lees meer >.

6 september 2018: De fractie van BurgerBelangen Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het instellen van hoger beroep bij de Raad van State over een uitspraak van de rechtbank Arnhem in de handhavingszaak van een onderneming aan de Haspel tegen pallethandel Ten Hove aan de Haspel. Lees de vragen van BBE hier,  de beantwoording van het college van het B en W en het volledige inhoudelijke dossier hier.

17 augustus 2018: Eindelijk gaat het college van B en W beginnen met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor de Haspelstrook. Het gebied aan het einde van de Haspel dat in de zomer van 2014 uit het bestemmingsplan Tonselse Veld is gehaald door de provincie. Lees meer >.

26 juli 2018: Door 2 enthousiaste bestuursleden van de Stichting WRBT zijn ondanks de temperatuur van + 33 graden spandoeken opgehangen! Eén aan het begin van de Eendenparkweg en één op de rotonde Harderwijkerweg en Fazantlaan. Lees ook ons Twitteraccount >.

24 juli 2018: De Rechtbank Arnhem vindt beroep tegen het niet handhaven t.a.v. de illegale situatie pallethandel Haspel gegrond! Het college van B en W moet nieuwe beslissing nemen. Lees meer >

19 juli 2018: Wanneer komt college B en W toezegging om parkeren langs Fazantlaan te verhinderen na? Lees meer >.

13 juli 2018: Het college van B en W trekt verkeersbesluit in m.b.t. 50 km op Jacob Catslaan. 30km blijft gehandhaafd. Lees meer >.

6 juli 2018: Op 5 juni 2018 heeft een ondernemer aan de Haspel 125 opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van stallen (voor 24 paarden en voor ca 12000 vleeskuikens). Het perceel Haspel 125 ligt in het gebied waarvan de provincie Gelderland in 2014 heeft gezegd dat bedrijvigheid daar in beginsel niet past en dat er een haalbaarheidsonderzoek gedaan moet worden naar een eventuele verplaatsing naar geschikte(re) lokaties. De ondernemer heeft in 2016 ook een omgevingsvergunning aangevraagd die toen is geweigerd. Lees hier de nieuwe aanvraag + bekijk de tekening.

3 juli 2018: Op 2 juli is de Stichting WRBT door wethouder Klappe geïnformeerd over het besluit m.b.t. aanvraag omgevingsvergunning Harderwijkerweg 132.  Lees meer > .

28 juni 2018: Op onze uitnodiging heeft het bestuur van de Stichting WRBT met de (nieuwe) wethouders Klappe en Van der Velden een kennismakingsgesprek gehad en hebben we rondgelopen in het Tonselse Veld. We zijn langs de verschillende ‘hotspots” gelopen in het gebied en hebben daar onze ideeën en wensen besproken. Zie ook ons Twitteraccount.

5-6-2018: Het college van B en W heeft medio mei de camping De Haeghehorst (terecht) toestemming gegeven om de aangelegde parkeerplaats op de hoek van de Harderwijkerweg/Fazantlaan die pas gereed is gekomen in gebruik te nemen, echter…. het college van B en W is vergeten de oude afspraak om zodra de parkeerplaats klaar is, ook het parkeerverbod aan beide zijden van de Fazantlaan in te stellen zodat er eindelijk na vele jaren een einde komt aan de parkeeroverlast tijdens de zomermaanden van bezoekers van de camping. Op 5 juni jl. hebben twee bestuursleden van de Stichting WRBT tijdens het wethouderspreekuur wethouder Vogelzang (Verkeer en Vervoer) daarover geïnformeerd en verzocht op z.s.m. ook het parkeerverbod te realiseren. Lees meer

30-5-2018: Eind mei heeft de Stichting WRBT aan alle recreatieparken in het Tonselse Veld een flyer gestuurd waarin onze visie is opgenomen voor het gebied. Het doel van deze flyer is om de 7 kernpunten expliciet onder de aandacht te brengen van de parken teneinde te vernemen of deze punten worden ondersteund. Door een terugbelaktie vanuit het bestuur zullen alle parken worden benaderd om feedback te krijgen op de visie. De flyer treft u hierbij aan.

15-5-2018: Geeft de gemeenteraad en het college van B en W echt inhoud aan de burgerparticipatie? De voortekenen zijn gunstig! Lees meer >

12-5-2018: Ligt de ontwikkeling van het uitbreidingsterrein van camping De Haeghehorst tijdelijk stil? Lees meer >

4-3-2018: In verband met het onderhandelingsproces voor de totstandkoming van een nieuwe coalitie in onze gemeente heeft de Stichting WRBT via de Griffie van de gemeente Ermelo haar uitgangspunten naar de toekomstige onderhandelaars gestuurd. Lees meer >  

17-1-2018: Het college van B en W weigert overleg met Stichting WRBT over ontwerp-verkeersbesluit over afsluiting Ganzenveld voor vrachtauto’s en neemt kortzichtige detailbeslissing. Lees meer

10-1-2018: De houtkap ten behoeve van de uitbreiding van de camping De Haeghehorst tussen de Fazantlaan en de Staringlaan, is in volle gang. Ook de boskap voor de 15 ha. ‘natuurverbetering’ tussen de Staringlaan en de Leuvenumseweg is begonnen. Lees de nieuwe dossiers ‘Voorbereiding uitbreiding camping De Haeghehorst en “Natuurverbetering” in bosgebied Staringlaan/Leuvenumseweg.

8-1-2018: Op 8 januari 2018 heeft de Stichting WRBT een bezwaarschrift tegen de legalisering van het gebruik Harderwijkerweg 132 in Ermelo ingediend bij het college van B en W. Wij vinden dat niet via een incidentele ‘voorsorteeractie’ en ook niet voor een termijn van 10 jaar het gebruik op dit perceel gelegaliseerd moet worden. Het college moet daarentegen juist zo spoedig mogelijk het bestemmingsplan integraal aanpassen t.b.v. de vier percelen aan de Harderwijkerweg. Lees meer >

21-12-2017: Het college van B en W heeft een besluit genomen op het bezwaarschrift tegen het gedeeltelijk niet-handhaven tegen de illegale situatie bij de pallethandel aan de Haspel. Lees meer ⇒

21-12-2017: Vandaag en gisteren zijn drie artikelen verschenen over de actualiteit in het Tonselse Veld. Zie Het Tonselse Veld in de Media >.

14-12-2017: De gemeente informeert een aantal bewoners d.m.v. een brief dat op 18 december as. gestart wordt met de kwalitatieve verbetering van de 15 ha aan de Leuvenumseweg. De verbetering is – volgens de brief – gericht op het afsluiten van enkele paden en het verwijderen van “exoten”-bomen en planten die geen Nederlandse oorsprong kennen. Met de verbetering wordt het leefgebied van de Zwarte Specht en de Wespendief vergroot. Daarna worden in het bos achter de camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan 3 ha bomen en struikgewas verwijderd. Dit i.v.m. de uitbreiding van de camping.

8-12-2017: op 3 december 2017 heeft de Stichting haar visie op de (toekomstige) ontwikkelingen in het Tonselse Veld bekend gemaakt. Zie de Visie >.

2-12-2017: Door een brief van 30 november 2017 heeft het college van B en W de Stichting geïnformeerd over hun besluit m.b.t. de omgevingsvergunningaanvraag Harderwijkerweg 132.  Ons verzoek om overleg over de integrale aanpak van het gebied, conform de toezegging van het college, wordt voor kennisgeving aangenomen. Lees meer >

4-11-2017: Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning Harderwijkerweg 132 heeft de Stichting een brief verstuurd aan het college van B en W. met de mening van de Stichting en het verzoek om nader overleg over het gebied. Lees meer >

27-10-2017: Naar aanleiding van onze zienswijze (7 augustus 2017) m.b.t. het ontwerp verkeersbesluit Ganzenveld (afsluiting voor vrachtverkeer) is nagevraagd hoe de voortgang van de zaak is. Ondanks het feit dat we als Stichting hebben gevraagd om overleg over de integrale verkeersaanpak in het gebied, is strikt formeel gereageerd en gemeld dat er uiterlijk februari 2018 een collegebesluit wordt verwacht. Lees meer >

26-10-2017: Op 11 oktober 2017 is er door de eigenaar van de Harderwijkerweg 132 een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Nu voor het legaliseren van het feitelijk gebruik van de gebouwen/schuren op zijn terrein t.b.v. opslag- en transportactiviteiten. Het perceel heeft een agrarische bestemming en maakt deel uit van de 4 terreinen waarover de Raad van State in haar uitspraak van 5 april jl. heeft gezegd dat de bedrijvigheid aldaar, volgens het eigen beleid van de gemeente, verplaatst moet worden naar regionale bedrijventerreinen. Wij beraden ons over ons standpunt.

19-10-2017: op 18-10-2017 heeft de gemeente het ontwerp bestemmingsplan Fazantlaan 14 ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan maakt een extra bedrijfswoning aan de Fazantlaan 14 (Sequoia Stables) mogelijk. Daarnaast wordt een bestaande niet vergunde overkapping van een grote rij- en oefenbak in dit bestemmingsplan meegenomen.

12-10-2017: Heden is door de onafhankelijke Adviescommissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Ermelo het bezwaarschrift behandeld tegen de gedeeltelijke legalisering van de illegale gebouwen en de opslag van pallets van pallethandel Ten Hove aan de Haspel. Lees hier het volledige dossier.

8-10-2017: De provincie Gelderland geeft op onze vragen antwoord dat er uiterlijk medio 2018 duidelijkheid moet zijn of de bedrijven aan de Haspel 99 – 127 verplaatst kunnen worden of niet. Lees hier het volledige dossier.

7-9-2017: Een afvaardiging van het bestuur van de Stichting heeft een informatief en constructief gesprek gehad met de projectleider Vitale Vakantieparken, mw. drs. J. Blok van de gemeente Ermelo. Besproken zijn de stand van zaken in het Tonselse veld en de behoefte aan concrete kwaliteitsverbetering. Tevens afspraken gemaakt over het deelnemen van de Stichting WRBT aan enkele specifieke uitwerkingsonderdelen van het project.

31-8-2017: Het college van B en W beantwoordt de vragen van de politieke fractie Burger Belangen Ermelo over de ontwikkelingen van de bedrijvigheid aan de Haspel. Lees hier de vragen en het antwoord.

22 augustus 2017: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het niet handhaven m.b.t. de illegale situatie (bebouwing en gebruik daarvan) bij de pallethandel op de Haspel + de opslag van pallets op Haspel 105.

31 juli 2017:  Het rekeningnummer is geopend voor donateurs van de Stichting WRBT! Steun onze activiteiten en doneer hier!

23 juli 2017: Korte samenvatting van het besluit van het college van B en W m.b.t. handhavingsverzoek Haspel 99 – 105.

18 juli 2017: De betrokken bewoner van de Haspel die op 22 februari 2017 een handhavingsverzoek m.b.t. de illegale situatie bij de pallethandel aan de Haspel 99 – 105 heeft ingediend, krijgt na 142 dagen! eindelijk het besluit van het college van B en W toegezonden.

10 juli 2017: De Stichting krijgt bericht n.a.v. het bezoek van 6 juni dat een vast contactpersoon wordt benoemd voor de Stichting, nl. mw. drs. I. Ietswaart. Wellicht gaat de communicatie m.b.t. de nog openstaande zaken plus die in de toekomst ongetwijfeld nog volgen, beter.

5 juli 2017: De gemeente is van plan het Ganzenveld (het weggetje van de Haspel richting het sportgebied (VVOG) bij Harderwijk) af te sluiten voor vrachtverkeer. Lees hier het dossier.

3 juli 2017: Het college van B en W van Ermelo wordt schriftelijk in gebreke gesteld wegens het niet beslissen op het handhavingsverzoek Haspel 105.

6 juni 2017: Kennismakingsgesprek tussen bestuursleden van de stichting en het college van B&W Ermelo. Ook zijn actuele thema’s in ons gebied besproken. Eén van de punten is dat de Stichting graag een contactpersoon wil voor de communicatie met de gemeente.

31 mei 2017: Stichting WRBT heeft samen met de buurtverenigingen Horst en Telgt en Speuld en omstreken een brief gestuurd aan de politieke partijen in Ermelo over het thema burgerparticipatie (met het oog op de nieuwe partijprogramma’s).

10 april 2017: Bekijk de laatste berichtgeving in de pers onder Het Tonselse Veld in de media

5 april 2017: Uitspraak Raad van State Beroep Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014.

29 maart 2017: Uitspraak Raad van State Beroep Natuurbeschermingswetvergunning.

6 maart 2017:  Er wordt hard gewerkt aan de website, hierdoor is deze mogelijk tijdelijk wat minder goed bereikbaar.

26 februari 2017: Leuk artikel op www.ermelovannu.nl.

24 februari 2017:  De eerste enthousiaste donateurs hebben zich aangemeld en zijn erg blij met dit initiatief.

22 februari 2017:  Oprichting Stichting WRBT in het Ermelo’s Weekblad.

21 februari 2017:  Behandeling uitbreiding De Haeghehorst door Raad van State in De Stentor, zie artikel.

20 februari 2017: Openbare behandeling beroepsschriften Bewonersgroep Tonselse Veld door Raad van State. Kom ook naar de zittingen vanaf 10:00 uur bij de Raad van State, Kneuterdijk 22 te Den Haag. N.B. De zitting beroepschrift Parc Veluwerijck start om 13:45 uur.

18 februari 2017: Verspreiding leaflet onder bewoners en recreanten om oprichting stichting onder de aandacht te brengen.

17 februari 2017: Eerste bestuursvergadering.

15 februari 2017: Oprichting Stichting WRBT in De Stentor.

15 februari 2017: Publicatie onderzoeksresultaten geluidoverlast door verkeer.

14 februari 2017: Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld formeel opgericht.

12 januari 2017: De website van de nieuwe stichting gaat ‘live’!

10 januari 2017: Tonselse Veld nationaal pilotproject stedelijke verkaveling, programma vitale vakantieparken werkt hieraan samen met Gemeente Ermelo en Harderwijk, zie verder informatie op InfoMil pilotprojecten_stedelijke_kavelruil  ministerie_van_infrastructuur_en_milieu_stedelijke_kavelruil Bij wijzigingen bestemmingsplan moet de ladder voor duurzame verstedelijking worden ingezet link naar InfoMil website