Het gebied

Het gebied waarin wij werkzaam zijn omvat het gebied dat ligt aan en wordt omsloten door de Harderwijkerweg, Eendenparkweg, Strokel, Ganzenveld, De Haspel, Staringlaan en Jacob Catslaan in de gemeente Ermelo.

Het belang van het Tonselse Veld

De Stichting Woon- & Recreatiebelangen zet zich daar in voor bescherming en verbetering van de kwaliteit van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Wij doen dit vanuit het gemeenschappelijke belang van de bewoners en/of voor de vereniging van eigenaren of eigenaren van recreatiebungalows of -parken. Individuele belangen behartigen wij niet.

Belangrijke links

Onze visie

Om houvast te hebben ten aanzien van de huidige en toekomstige ontwikkelingen heeft het bestuur een visie gemaakt. Deze visie gaat in op de ruimtelijke – en infrastructurele kaders waarlangs het Tonselse Veld zich (volgens WRBT) in de toekomst zou moeten ontwikkelen.