Gesprek met wethouders Klappe en De Haan over actualiteiten

In een gesprek met de wethouders Klappe en De Haan is de stand van zaken besproken m.b.t. tot enkele actuele onderwerpen voor de Stichting zoals: de stand van zaken met het Haalbaarheidsonderzoek mogelijke verplaatsing bedrijven Haspel, het te ontwikkelen bestemmingsplan Haspelstrook, de regionale werklocatie ontwikkelingen aan de Harderwijkerweg, de stand van zaken beleid Vitale Vakantieparken t.b.v. het Tonselse Veld, het handhavingsverzoek Tomassen en de mening van de Stichting m.b.t. de op te stellen nieuwe gemeentelijke Mobiliteitsvisie. Indien daarover concrete vervolgakties of -stappen zijn te melden zullen deze worden vermeld bij die onderwerpen op de website.

Scroll naar boven