Resultaten van de gemeentelijke enquête over verkeer en vervoer in Ermelo

De gemeente heeft medio september een enquête opengesteld waarin de bewoners hun mening konden geven over verkeer en vervoer in Ermelo. Alle bewoners in het Tonselse Veld zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Op 24 november 2020 maakte de gemeente de uitkomst van de enquête bekend:

Op zich een mooie illustratie maar de vervolgvraag is uiteraard wat de resultaten zijn per wijk in Ermelo en hoe dat verwerkt wordt in de nieuwe mobiliteitsvisie. Wij zijn benieuwd naar die detaillering en bovenal de vervolgstappen om te komen tot de mobiliteitsvisie.

Scroll naar boven