Lopende dossiers

Deze zaken zijn op dit moment in behandeling.

Oude dossiers

Deze dossiers zijn afgehandeld.

Natuurbegraven in Ermelo?

Update 16-11-2020. Door de fractie van Burgerbelangen Ermelo is op 12 september 2020 een initiatiefvoorstel Natuurbegraven ingediend bij de gemeenteraad van Ermelo. Lees verder

Onze visie

Om houvast te hebben ten aanzien van de huidige en toekomstige ontwikkelingen heeft het bestuur een visie gemaakt. Deze visie gaat in op de ruimtelijke – en infrastructurele kaders waarlangs het Tonselse Veld zich (volgens WRBT) in de toekomst zou moeten ontwikkelen.