De feiten in chronologie:

Februari 2017: Handhavingsverzoek m.b.t. illegale bouw en illegale opslag pallets bij Pallethandel aan de Haspel. Lees het volledige handhavingsverzoek en het dossier hier.

Juli 2017: Het college van B en W zegt toe te gaan handhaven op delen van het terrein. T.a.v. andere delen van het terrein weigert college de handhaving. De aanvrager van de handhaving gaat in bezwaar tegen dit laatste onderdeel en krijgt gelijk van de onafhankelijke gemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften, maar in tweede instantie weer niet van het college van B en W. De aanvrager gaat in beroep bij de rechtbank. De Rechtbank Arnhem geeft hem gelijk en beslist dat college een nieuw besluit moet nemen. Lees de vervolgstappen in het volledige dossier, zie hierboven.

Ondertussen wordt er door het college van B en W nog steeds niet gehandhaafd op de illegale (deel)onderdelen bij de pallethandel aan de Haspel, waarvan zij ook zélf heeft geconstateerd dat ze illegaal waren. Lees het besluit van juli 2017 in het dossier.

December 2017: Het college van B en W stuurt dus 5 maanden na het besluit (in juli 2017) een zgn. voornemen tot last onder dwangsom (lees hier ⇒) naar de pallethandel m.b.t. de handhaving op delen van het terrein. Maar geeft in de maanden….en jaren… daarna, geen enkel vervolg aan.

Januari 2020: Na hier in oktober 2019 voor de zoveelste keer op attent gemaakt te zijn, stuurt het college van B en W, nu voor de tweede keer (al na 3 maanden na het gesprek van oktober) op 29 januari 2020 een voornemen tot last onder dwangsom ten aanzien van de illegale situaties die al in juli 2017 zijn geconstateerd. De pallethandel krijgt 2 weken om hierop te reageren. Lees het gemeentelijke voornemen hier.

Vervolgens gebeurt er een hele poos niets en combineert het college van B en W de afdoening van dit 2e voornemen met de beslissing op het handhavingsverzoek van WRBT (zie hieronder).

♦ 29 september 2020: Het college van B&W heeft een besluit genomen ten aanzien van een WRBT handhavingsverzoek (ten aanzien van perceel Haspel 105 (de palletopslag op de asfaltplaat) en nemen daarin voor wat betreft de palletopslag mee de handhaving op de percelen Haspel 99 en 101 waar het bovengenoemde voornemen tot last onder dwangsom mede over gaat.  De opslag van de bedrijfsmiddelen blijft vervolgens nog openstaan v.w.b. de toezegging tot handhaving in juli 2017. Van gemeentezijde wordt telefonisch aangegeven (17-11-2020) dat besluitvorming hierover nog wordt aangehouden en mede afhankelijk is van de aanstaande uitspraak van de Raad van State in de hoger beroep zaak t.a.v. de handhaving. Kortheidshalve wordt verwezen naar het hoofddossier (zie boven) en de informatie die daar wordt weergegeven.

Voorlopig kan dit dossier dus nog niet worden gesloten.

Wordt vervolgd.....

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven