Om meer bekendheid te geven aan ons bestaan en onze visie hebben wij 2 spandoeken in het Tonselse Veld opgehangen. Er staat er één aan het begin van de Eendenparkweg (ter hoogte van nr. 11)  en één op de rotonde Harderwijkerweg met de Fazantlaan. Wij zijn groot voorstander van wonen en recreëren in het groen en een rustige verkeersveilige wijk. Wij denken dat een max. snelheid van 30 km en een zgn. “auto te gast” regiem in het gebied van de Eendenparkweg, Strokel, Haspel, Staringlaan en Fazantlaan dat erg zou verbeteren.

Onze ideeën liggen al geruime tijd bij de gemeente en bij de nieuwe ontwikkelingen rondom mobiliteit (o.a. via het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer plan)  in Ermelo zal dat zeker moeten worden afgewogen.

Omdat het spandoek op de hoek Harderwijkerweg/Fazantlaan daar niet langer mocht blijven hangen, is deze verwijderd. We zullen een andere plek voor het doek vinden!

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven