Zomaar wat willekeurige citaten uit de media in 2016:

“Democratisch proces met voeten getreden”, ”Klapvee”, “Afstand burgers en politiek nog nooit zo hoog”, “Wethouder diep, diep teleurgesteld naar aanleiding van een meerderheidsbesluit van de gemeenteraad”, “Het is een mooi idee, een plan uit de buurt, maar voor onze rol als raad is het lastig omdat wij geen kaders mee kunnen geven. We staan aan de zijlijn” en “Luisteren naar alle burgers. Niet alleen naar de leden van de eigen partij”.

- Praktijkvoorbeelden waar burgers het gevoel hebben niet “gehoord” te worden:

Watervalweg, Postlaantje/Kerklaan, snelheid op de Horsterweg, bestemmingsplan Tonselse Veld, Koperwiek/Westflank, Verkeersbesluiten Julianalaan/Prins Hendriklaan/Jacob Catslaan.

Met de wijkverenigingen in Ermelo is daarom begin 2017 ruggespraak gehouden over de wijze waarop het huidige college van B en W inhoud geeft aan de burgerbetrokkenheid bij gemeentelijke plannen en is het voornemen geformuleerd om het jaar 2017 gezamenlijk te gebruiken om met de politieke partijen, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, helderheid te krijgen op welke wijze zij in hun verkiezingsprogramma’s vorm en inhoud willen geven aan burgerbetrokkenheid en – participatie en de diverse onderwerpen die spelen in de verschillende wijken van Ermelo.

Ons doel daarbij is dat zij zich vooraf duidelijk uitspreken over hun politieke inzet én realisatie (!) op de genoemde thema’s zodat wij als burgers en wijkverenigingen en stichting ook weten waar wij hen aan kunnen houden ná de verkiezingsdatum.

- Gezamenlijke brief wijkverenigingen aan de politieke partijen

Op 31 mei 2017 (!) hebben de wijkvereniging Horst en Telgt, Speuld en Omstreken en de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselseveld een gezamenlijke brief gestuurd aan de voorzitters van de politieke partijen in Ermelo met het verzoek om concreet vorm en inhoud te geven aan burgerbetrokkenheid in de verkiezingsprogramma’s 2018 – 2022 in Ermelo. U vindt de brief hier.

Treurig resultaat van dit verzoek

Uitsluitend de CU-fractie heeft gereageerd en naar aanleiding daarvan heeft er in het najaar van 2017 ook daadwerkelijk een inspirerend overleg plaatsgevonden in het wijkgebouw in Speuld. Geen van de andere fracties heeft verder de behoefte gehad om met de wijkverenigingen in gesprek te gaan. Het geeft duidelijk aan op welke wijze de andere politieke partijen in Ermelo geïnteresseerd zijn om de dialoog te zoeken met de wijkverenigingen om daarmee écht inhoud te geven aan de betrokkenheid van burgers (situatie maart 2018).

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven