Nieuw bestemmingsplan Middengebied Tonselse Veld in ontwikkeling

Voorgeschiedenis:

In april 2017 heeft de Raad van State de voorgenomen ontwikkelingen in het zgn. Middengebied  van het Tonselse Veld vernietigd. Het Middengebied is het gebied gelegen tussen de Harderwijkerweg, de Eeendenparkweg en de Fazantlaan en betreft de percelen Harderwijkerweg 132, 134C, 136 en 138. Ten behoeve van die bedrijven was in het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 een ontsluitingsweg geprojecteerd  naar de Eendenparkweg. De Raad van State was van mening dat daar onvoldoende grond voor was en heeft daarom een streep gehaald door dit onderdeel.

Om die reden moet er nu een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt omdat de bedrijven nog vallen onder het bestemmingsplan Tonselse Veld 1987 en dat is natuurlijk sterk verouderd.

In de afgelopen jaren heeft de Stichting WRBT herhaalde malen gevraagd naar de stand van zaken bij de wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. L. Klappe omdat de grondeigenaren en de buurt nog steeds wachten op duidelijkheid. In een overleg van 21 april 2021 (met de wethouder) is ook toegezegd dat de Stichting de plannen die er tot dan toe waren gemaakt, toegestuurd zouden worden zodat de Stichting daar alvast op kon reageren. Deze stukken zijn overigens nooit toegestuurd, ondanks diverse rappels. Geen enkele reactie!

- De stand van zaken april 2022

In de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt in een college voorstel van 22 februari 2022 de stand van zaken gemeld. Dit voorstel is vooral gericht op het ter beschikking stellen van financiële middelen voor het ontwikkelen van het bestemmingsplan en het doen van onderzoeken. Wat er de afgelopen jaren concreet wel is gebeurd en wat dat allemaal heeft gekost, wordt niet gemeld en er wordt ook niet naar gevraagd door de raadsleden. Men is kennelijk voor de zoveelste keer (in Ermelo) opnieuw begonnen .......

- De stand van zaken augustus 2022

Het wordt saai om te melden maar ook in dìt dossiers is geen voortgang te melden, althans niet naar omwonenden en andere betrokkenen. Het is oorverdovend stil van de zijde van de gemeente.

 

Wordt vervolgd......

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven