Aanleiding

Ondanks de nieuwe inrichting van de weg met de bedoeling om het gebruik door vrachtauto’s te ontmoedigen blijkt dat niet te werken. Ook zijn er overlastklachten van omwonenden.

- Het ontwerp verkeersbesluit voor de afsluiting voor vrachtauto's

De gemeente heeft op 5 juli 2017 een ontwerp verkeersbesluit gepubliceerd voor de afsluiting van het Ganzenveld voor vrachtauto’s. Lees hier.

De gemeente kiest nu voor het instrument om een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen. Het effect (maar ook de bedoeling) daarvan zal zijn dat de vrachtauto’s die richting het noorden of Lelystad willen, via de Staringlaan of de Eendenparkweg naar de N303 zullen moeten rijden en vandaaruit richting hun bestemming zullen gaan. Het effect daarvan is dat er dus extra overlast zal zijn op het noordelijke én zuidelijke deel van de Eendenparkweg.

- Zienswijze WRBT met alternatieven

De Stichting WRBT heeft daarom op 7 augustus 2017 een zienswijze ingediend bij de gemeente met een aantal vragen, een zienswijze maar ook met alternatieven. Lees hier. Wij hebben de gemeente vooral uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan en de verkeerssituatie in het Tonselse Veld integraal te bekijken. Wij wachten het antwoord van de gemeente nu eerst af en hopen op een constructief overleg.

- Definitief verkeersbesluit zonder in te gaan op de zienswijze van WRBT

6 maanden later op 12 januari 2018 krijgt de Stichting het antwoord dat het ontwerp verkeersbesluit definitief wordt gemaakt en dat daartegen beroep mogelijk is bij de rechtbank in Arnhem. Op de inhoudelijke vragen + alternatieven + het verzoek om in overleg te gaan over de integrale kijk op de verkeersituatie in het Tonselse Veld wordt niet gereageerd, anders dan dat overleg mogelijk is om de afwegingen van het college te vernemen t.a.v. het verkeersbesluit. Zie hier de reactie van het college van B en W. Kortom een bijzonder treurige reactie.

- Dat het lang niet altijd werkt blijkt wel uit onderstaande foto's.

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven