Een overzicht van de onderwerpen waar het bestuur van de Stichting WRBT zich voor heeft ingezet en/of bij betrokken is geweest:

- De onderwerpen in 2020:

 1. Wobverzoek met betrekking tot haalbaarheidsonderzoek Haspelstrook, lees hier;
 2. Voornemen last onder dwangsom aan pallethandel Haspel, lees hier;
 3. Wijkwerkbezoek college B&W aan Tonselseveld (ging niet door ivm corona), lees hier;
 4. Huisnummering panden aan Harderwijkerweg naar Eendenparkweg, lees hier;
 5. Verkeersoverlast Eendenparkweg, lees hier;
 6. Handhavingsverzoek (+ vervolgstappen) Harderwijkerweg 144, lees hier;
 7. Handhavingsverzoek WRBT bij college B&W m.b.t. palletopslag + opleggen last onder dwangsom, lees hier;
 8. BNNVARA programma Opstandelingen en Bestuurskracht Ermelo, lees hier;
 9. Onafhankelijk onderzoek naar 'langlopende dossiers'+ raadsenquete, lees hier;
 10. Herinrichting kruising Eendenparkweg / Fazantlaan, lees hier.
 11. Vragen gesteld aan college B&W m.b.t. voortgang besluitvorming haalbaarheidsonderzoek + woningbouw Eendenparkweg 44 (+ beantwoording), lees hier;

- De onderwerpen in 2019:

 1. Visie op de verkeersveiligheid in het Tonselse Veld en presentatie in de gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Ruimte, lees hier;
 2. Realisatie parkeerverbod aan de Fazantlaan, lees hier;
 3. Vervolgprocedures n.a.v. het handhavingsverzoek m.b.t. de 4 loodsen van Tomassen aan de Harderwijkerweg 144; lees hier;
 4. Vervolgprocedures bij de rechtbank in Arnhem n.a.v. de legalisatie van de opstallen aan de Harderwijkerweg 132 + uitspraak van de rechtbank, lees hier;
 5. Recreatieve Infrastructuur Tonselse Veld, zie Laatste Nieuws op 15-10-2019.
 6. Behandeling beroepprocedure bij Raad van State m.b.t. het handhavingsverzoek strijdige gebruik bij de pallethandel aan de Haspel, lees hier;
 7. Planontwikkeling zorgboerderij aan de Haspel 123A, zie Laatste Nieuws op 10-4-2019;
 8. Digitale enquête van Progressief Ermelo over de verkeersveiligheid en de eventuele max. snelheid van 30 km regiem in het Tonselse Veld, lees hier.
 9. Toekenning huisnummers aan de Eendenparkweg voor panden aan de Harderwijkerweg, lees hier.
 10. Wob-verzoek m.b.t. Haalbaarheidsonderzoek Haspel, lees hier.

- De onderwerpen in 2018:

 1. Het handhavingsverzoek m.b.t. het strijdige gebruik van 4 loodsen/stallen van Tomassen aan de Harderwijkerweg 144, lees hier;
 2. De bestemmingsplanontwikkelingen aan de Haspelstrook, lees hier en hier;
 3. De niet-handhaving van illegale en strijdige situaties bij de pallethandel aan de Haspel, lees hier;
 4. Spandoeken in het Tonselse Veld, lees hier;
 5. De maximum snelheid op de Jacob Catslaan, lees hier;
 6. het onderwerp burgerparticipatie met de vraag of de gemeenteraad daar inhoud aan wil geven, of er politieke interesse is om te praten over burgerparticipatie en tekstvoorstellen voor het onderhandelings-akkoord naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Thema 1

Dit is een samenvatting van thema 1 binnen dit hoofddossier.

Meer informatie

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven