Haalbaarheidsonderzoek Haspelstrook

Update 19-12-2020: Aan de Haspel 99 t/m 127 liggen een aantal percelen waarvoor nog een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt. Voor dat dat mogelijk is moet er eerst duidelijkheid zijn over het haalbaarheidsonderzoek naar een eventuele verplaatsing van de bedrijven daar. Hieronder wordt in gegaan op de stand van zaken met betrekking tot dat haalbaarheidsonderzoek en de acties die de gemeente heeft ondernomen om daar een nieuw bestemmingsplan te maken.Lees verder

Natuurbegraven in Ermelo?

Update 16-11-2020. Door de fractie van Burgerbelangen Ermelo is op 12 september 2020 een initiatiefvoorstel Natuurbegraven ingediend bij de gemeenteraad van Ermelo. Lees verder

Scroll to top