Waar wordt het geld voor gebruikt?

Een stichting kent volgens de wet geen leden. Een stichting kan wel door middel van contributies geld ontvangen van mensen die het doel van de stichting ondersteunen. Vandaar dat wij een jaarlijkse financiële bijdrage vragen voor de vaste en de variabele kosten van de stichting.

Hoewel het werk door de bestuursleden op vrijwillige basis en onbezoldigd wordt gedaan zijn er toch een aantal aspecten die geld kosten en waarvoor we dus financiën nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van deze website, de kosten voor het opmaken van de stichtingsakte bij de notaris, de verplichte registratie bij de Kamer van Koophandel, bestuurs- en advieskosten e.d. De kosten van juridische bijstand vallen in de regel niet onder het bedrag dat door de contributies wordt gedekt. Afhankelijk van de situatie zal daarvoor aparte financiering noodzakelijk zijn.

Jaarlijks geven wij aan alle contribuanten uiteraard inzicht in het totaal van de ontvangen financiële bijdragen, wat daarmee is gedaan en wat er per 1 januari van elk jaar nog in kas is.

Richtbedragen

Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting vragen wij:

  • per woon- of recreatieadres een minimale jaarlijkse contributie ten bedrage van € 10,- en
  • per recreatiepark een minimale jaarlijkse contributie van € 150,- (een park met minder dan 15 huisjes betaalt het aantal huisjes maal € 10,-)

In alle gevallen is een (al dan niet incidenteel) vrijwillige hogere jaarlijkse bijdrage uiteraard van harte welkom.

Contributie formulier

Hieronder kunt u het formulier invullen. U kunt uw bijdrage storten op ons rekeningnummer (IBANnr):  NL94 INGB 0007 3701 34 ten name van de Stichting WRBT. Indien u een factuur wil hebben, laat u ons dat dan even weten?