College van B & W herinneren aan afspraak rondom parkeren Fazantlaan

Het college van B en W heeft medio mei de camping De Haeghehorst (terecht) toestemming gegeven om de aangelegde parkeerplaats op de hoek van de Harderwijkerweg/Fazantlaan die pas gereed is gekomen in gebruik te nemen, echter…. het college van B en W is vergeten de oude afspraak om zodra de parkeerplaats klaar is, ook het parkeerverbod aan beide zijden van de Fazantlaan in te stellen zodat er eindelijk na vele jaren een einde komt aan de parkeeroverlast tijdens de zomermaanden van bezoekers van de camping. Op 5 juni jl. hebben twee bestuursleden van de Stichting WRBT tijdens het wethouderspreekuur wethouder Vogelzang (Verkeer en Vervoer) daarover geïnformeerd en verzocht op z.s.m. ook het parkeerverbod te realiseren. Lees meer

Scroll naar boven