Bestuur

De stichting heeft een breed samengesteld onbezoldigd bestuur, zowel ten aanzien van bewoners als van vertegenwoordigers van recreatieparken. Bij oprichting hebben 3 vertegenwoordigers van recreatieparken en 4 bewoners zitting in het bestuur.

Het bestuur van de Stichting WRBT:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Bert Groeneveld

Secretaris: Robin Koolmees

Penningmeester: Michael van der Ploeg

Algemene bestuursleden:

Harry Jurgens, Marcelle van Elten en Arjan Jansen

Het bestuur is bereikbaar via info@wrbt.nl

Op 14 februari 2017 is de stichting bij de notaris formeel opgericht.

De statuten van de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld treft u hier aan en de stichting is onder KvK-nummer 68077424 en RSIN nr 857292122 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Het beleidsplan kunt u hier vinden.