Bespreking Mobiliteitsvisie 2021 – 2030 op 12 januari 2022 + ingebrachte zienswijzes (o.a. van Stichting WRBT)

Tijdens de ‘beeldvormende’ vergadering op 12 januari 2022 m.b.t. de Mobiliteitsvisie wordt de nota met de zienswijzen + de reactie van het college van B & W besproken. Ook de zienswijze van de Stichting WRBT komt daarbij aan de orde.  Lees de stukken m.b.t de vergadering van 12 januari as. hier (zie zaal Horst om 19:30 uur). Lees meer over het WRBT-dossier over Duurzaam Veilig Wegverkeer in specifiek het Tonselse Veld hier.

 

Scroll naar boven