Aanvraag paarden- en pluimveehouderij Haspel 125

Op 5 juni 2018 heeft een ondernemer aan de Haspel 125 opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van stallen (voor 24 paarden en voor ca 12000 vleeskuikens). Het perceel Haspel 125 ligt in het gebied waarvan de provincie Gelderland in 2014 heeft gezegd dat bedrijvigheid daar in beginsel niet past en dat er een haalbaarheidsonderzoek gedaan moet worden naar een eventuele verplaatsing naar geschikte(re) lokaties. De ondernemer heeft in 2016 ook een omgevingsvergunning aangevraagd die toen is geweigerd. Lees hier de nieuwe aanvraag + bekijk de tekening.

Scroll naar boven