1e conceptstukken m.b.t. ontwerpbestemmingsplan Haspelstrook 99 -129

Op 20 september 2022 heeft er een 2e overleg (van dit jaar) plaatsgevonden met de projectleider Haspelstrook en de projectleider Ruimte over de laatste stand van zaken m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan Haspelstrook. Er waren volgens zeggen grote vorderingen gemaakt (80% gereed) met alle stukken die onderdeel zijn van het ontwerpbestemmingsplan. Op 12 oktober 2022 heeft de Stichting WRBT dan ook een set van concept stukken (de toelichting, regels, bijlage en de verbeelding incl. een verbeelding met daarin een projectie van het stedenbouwkundige plan, luchtfoto en de visiekaart) ontvangen met het verzoek om een reactie.

Op 24 oktober 2022 hebben wij die gestuurd met vele inhoudelijke vraagtekens op de stukken. Zodra mogelijk zullen wij onze visie op het ontwerp bestemmingsplan ook op onze site kenbaar maken.

Scroll naar boven