Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld

Onze missie

Het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Om dat doel te bereiken is een visie opgesteld die de leidraad is voor ons handelen.

Uitgelicht dossier

Haalbaarheidsonderzoek Haspelstrook

Update 19-12-2020: Aan de Haspel 99 t/m 127 liggen een aantal percelen waarvoor nog een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt. Voor dat dat mogelijk is moet er eerst duidelijkheid zijn over het haalbaarheidsonderzoek naar een eventuele verplaatsing van de bedrijven daar. Hieronder wordt in gegaan op de stand van zaken met betrekking tot dat haalbaarheidsonderzoek en de acties die de gemeente heeft ondernomen om daar een nieuw bestemmingsplan te maken.Lees verder

Laatste Twitter berichten