Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld

Onze missie

Het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Om dat doel te bereiken is een visie opgesteld die de leidraad is voor ons handelen.

Uitgelicht dossier